Domácnosti čaká nový poplatok. Za znečistenie ovzdušia zaplatíme viac, ako sa čakalo


Foto: Domácnosti čaká nový poplatok. Za znečistenie ovzdušia zaplatíme viac, ako sa čakalo Foto: canva.com

Daň z uhlíka za znečistenie spôsobené vykurovaním a dopravou, ktorú budú domácnosti platiť od roku 2027, bude vyššia, ako odborníci predpokladali. V dôsledku toho sa zvýši aj cena benzínu nie o 10 centov, ale možno až o 40 centov za liter. Tento nárast je spôsobený pomalým prechodom na obnoviteľné zdroje v týchto sektoroch, čo zvyšuje dopyt a cenu emisných kvót. Práve to zvýši cenu nových povoleniek za znečisťovanie ovzdušia, informuje portál euractiv.sk. 

Cieľom poplatku je, aby sme postupne prešli na ekologické zdroje, a tak znížili tvorbu emisií. Obavy sa týkajú hlavne sociálnych dopadov, keďže náklady na emisné povolenky sa premietnu do cien pre spotrebiteľov, čo zasiahne najmä domácnosti s vysokými výdavkami na energie.

Zriadili fond na zmiernenie dopadov

Nová cena uhlíka sa bude vzťahovať na benzín, naftu a vykurovacie fosílne palivá, ako je zemný plyn či uhlie. Nový systém schválila Európska únia (EÚ) ešte v roku 2023. Zákonodarcovia sľúbili, že ceny uhlíka zostanú pod sumou 45 eur za tonu, čo znamená prirážku približne 10 centov za liter nafty alebo benzínu.

EÚ na zvyšovanie cien reagovala zriadením Sociálneho klimatického fondu s rozpočtom 86,7 miliárd eur. Ten má zmierniť negatívne sociálne dopady zelených politík vrátane začlenenia domácností do systému obchodovania s uhlíkom.

Cieľom fondu je pomáhať zraniteľným domácnostiam, napríklad prostredníctvom kupónov na zateplenie domov alebo dotácií na podporu prechodu na elektromobilitu. Zelení europoslanci však vyjadrujú obavy, že fond nebude dostatočný na kompenzáciu finančného bremena pre domácnosti.

Prečítajte si viac: