Havarijný stav na mostnom objekte na ceste do Martina


Foto: Havarijný stav na mostnom objekte na ceste do Martina

Na ceste I. triedy zo Žiliny do Vrútok dnes vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom je havarijný stav jedného z mostov na ceste, informoval hovorca mesta Žilina Pavol Čorba. Podľa vyjadrení odborníkov je nevyhnutná rozsiahla rekonštrukcia mosta, ktorá môže trvať až pol roka. Dopravná tepna, po ktorej denne prejde aj 50 tisíc vozidiel, je zatiaľ prejazdná, treba sa však pripraviť na skorú uzávierku a náhradné obchádzkové trasy. Konkrétne obchádzkové trasy ani termín uzávierky zatiaľ nie sú známe.

Po cestách sa katastrofálny stav preniesol aj na železničnú trať v tomto úseku. Koľaje zo Žiliny do Vrútok sú v neuspokojivom až havarijnom stave, preto sa správca infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky rozhodli spustiť rozsiahlu rekonštrukciu na tomto úseku. Tá podľa predbežných odhadov potrvá až do konca augusta 2014.

Vyjadrenie mesta Žilina:

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – havárie na mostnom objekte ev. číslo 000018-264 v katastrálnom území mesta Žilina na ceste I. triedy I/18, a pôsobenia jej následkov na bezpečnosť dopravy ako i súvisiaci vplyv na život, zdravie a majetok pri prerušení dopravy na významnej dopravnej komunikácii v súvislosti s činnosťou zložiek integrovaného záchranného systém v rámci ich sídiel v okrese Žilina a v okrese Martin, Mesto Žilina podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňa 4. 4. 2014 o 13.00 hod. na území mesta, na hranici katastrov mesta Žilina a obce Strečno v časti cesty I triedy I/18 s mostným objektom ev. číslo 000018-264 a v oblasti budovania obchádzkovej trasy mimoriadnu situáciu.
Bližšie informácie Vám poskytne Slovenská správa ciest.

Prečítajte si viac: