PREHĽAD: Žilinská nemocnica neúnosnú situáciu s parkovaním rieši zavedením platených zón


Foto: PREHĽAD: Žilinská nemocnica neúnosnú situáciu s parkovaním rieši zavedením platených zón Foto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina (FNsP Žilina) už dlhodobo sužovala neustále sa zhoršujúca dopravná situácia. Dianie mal pritom výrazne ovplyvniť najmä príkaz ministra zdravotníctva z roku 2017, podľa ktorého malo byť parkovanie pre pacientov dostupné bez akýchkoľvek poplatkov.

Odvtedy sa podľa ekonomicko-technického námestníka žilinskej nemocnice Igora Stalmašeka počet prejazdov v areáli zvýšil o približne 1 500 áut za deň. „Nárast súvisí nielen so zvýšeným automobilizmom, ale súčasne so zneužívaním parkovania zadarmo. Naša nemocnica sa nachádza priamo v centre mesta, v tesnej blízkosti sú nákupné pasáže, obchodné centrá, tu musia vodiči zaplatiť, mnohí z nich tak radšej prišli do nemocnice,“ zdôraznil Stalmašek.

Zdravotnícke zariadenie s jedným z najväčších nemocničných parkovísk na Slovensku sa preto rozhodlo od dnešného dňa, štvrtka 8. júna 2023, pristúpiť k úprave podmienok pre vjazd a zotrvanie vozidiel v jeho areáli. Vodičov pritom čakajú zmeny najmä v blízkosti hlavnej budovy polikliniky a priľahlých pavilónov.

Touto cestou by tak malo dôjsť k odľahčeniu zahltenej dopravnej premávky, ako aj k eliminácii nebezpečných incidentov. „Neustále riešime vážne kolízie, sú privolávaní mestskí policajti, pretože niektorí vodiči si myslia, že je pre ich pohodlie ideálne nechať auto na chodníku alebo tráve, prípadne najlepšie s ním vojsť rovno do ambulancie,“ objasnil Stalmašek.

Vodiči svojou nerozvážnosťou obmedzovali chodcov, ďalších motoristov, no neraz aj prejazd záchranných zložiek. Zhoršenie už tak neúnosnej situácie nemocnica zároveň očakávala aj v súvislosti s aktuálnou zmenou parkovacej politiky v meste.


Nepriaznivým faktom malo byť aj to, že zdravotnícke zariadenie v Žiline by už viac nedokázalo zväčšiť objem parkovacích miest. Tých je aktuálne v celom areáli 700. Úprava podmienok preto bola nevyhnutná.

Podmienky parkovania v areáli FNsP Žilina

V priebehu júna bude nový systém fungovať v prechodnej prevádzke, počas ktorej môže dôjsť k nevyhnutným technickým úpravám. Vodičov zároveň pri vjazdových a výjazdových závorách budú priebežne usmerňovať pracovníci strážnej služby.

Areál sa po novom rozdelil na dve oddelené zóny. V ZÓNE B pacienti aj sprevádzajúce osoby naďalej zaparkujú počas prvých štyroch hodín bezplatne. Ide o záchytné parkoviská za pavilónom Liečebne dlhodobo chorých a za pavilónom gynekológie a pôrodníctva.

Spoplatnená ZÓNA A oddelená prejazdovými závorami vznikla v centre areálu nemocnice. Prioritne je určená pre vyloženie a naloženie pacientov, preto je parkovanie v tejto časti prvých 30 minút bezplatné.

Po uplynutí tejto doby je zotrvanie v Zóne A spoplatnené vo výške 1,50 eura za každých začatých 30 minút,“ spresnil Róbert Šaray, vedúci oddelenia správy budov a iných činností FNsP Žilina.

Pravidlá pre pacientov so zvýhodnenými podmienkami

Vzhľadom na charakter zdravotníckeho zariadenia poskytuje nemocnica zvýhodnené podmienky pre pacientov s parkovacím preukazom ťažko zdravotnej postihnutej osoby, pacientov dialýzy, urgentného príjmu a onkologických pacientov po podaní liečby trvajúcej viac ako štyri hodiny.

„Pred každým zdravotníckym pavilónom sa nachádzajú miesta vyhradené pre ŤZP či rodičov s deťmi a v Zóne A sme špeciálne vyčlenili miesta označené vodorovným nápisom PACIENTI, ktoré sú k dispozícii výhradne pre pacientov,“ doplnil Šaray.

Vodiči, ktorí majú nárok na zvýhodnené podmienky zotrvania vozidlom v areáli nemocnice, si musia ešte pred výjazdom z areálu parkovací lístok odvalidovať (odblokovať) v mieste validačnej stanice.

Platba a validácia

Centrálna validačná stanica, kde pacienti môžu svoje lístky validovať a zároveň aj zaplatiť za parkovanie v hotovosti alebo kartou, sa nachádza na prízemí hlavnej budovy polikliniky. Počas pracovných dní je otvorená v čase od 06:30 do 15:30 hod.

Platba v hotovosti alebo kartou je možná aj pri výjazdových závorách. Vodičom v Zóne A sa však pred odjazdom odporúča navštíviť Klientske centrum, aby sa vyhli zdržaniam pri závorách.


Kompletné podmienky parkovania pre ambulantných aj hospitalizovaných pacientov, ako aj pre sprevádzajúce osoby nájdete na oficiálnej webovej stránke FNsP Žilina v sekcii Informácie pre pacientov – Areál & Parkovanie.


Prečítajte si viac: