Kia Slovakia podpísala dohodu so žilinskou univerzitou, chce získať mladé talenty z oblasti strojárstva


Foto: Kia Slovakia podpísala dohodu so žilinskou univerzitou, chce získať mladé talenty z oblasti strojárstva Foto: Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline nadviazala so spoločnosťou Kia Slovakia novú dohodu, ktorej cieľom je podpora vzdelávania, vedy a výskumných aktivít. Memorandum o spolupráci podpísali vo štvrtok 26. januára prezident a výkonný riaditeľ Kia Slovakia Geon Won Shin spoločne s rektorom Jánom Čelkom. 

„Podpisom memoranda formálne začíname spoluprácu, ktorá obom stranám prinesie mnohé benefity. Ide predovšetkým o oblasť projektov, grantov a riešení z oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Verím, že vzájomná podpora a spolupráca expertov oboch strán v oblastiach strojárstva, Priemyslu 4.0, riadenia, ergonómie a ďalších otázok súvisiacich s automobilovým priemyslom už čoskoro prinesie prvé výsledky,“ uviedol Geon Won Shin.

Spoluprácu pozitívne hodnotí aj rektor Žilinskej univerzity v Žiline Ján Čelko: „Teší ma, že rozširujeme možnosti vzájomnej spolupráce, ktorá aj vďaka našim vedeckovýskumným pracovníkom a študentom môže priniesť praktické výstupy pre potreby praxe a umožní rozvoj vzdelávania podľa aktuálnych požiadaviek trhu.“

Spoločnosť Kia Europe zastrešuje aktivity značky v regióne a plne sa usiluje o získanie najlepších talentov na kontinente pre všetky oblasti podnikania. „Kia si uvedomuje, že ak chceme byť poskytovateľom mobility číslo jeden, potrebujeme vyhrať preteky o talenty medzi rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, v tomto prípade študentami, ktorí budú výrazne určovať nielen budúcnosť značky Kia, ale aj budúcnosť, v ktorej budeme žiť,“ zdôraznil výkonný riaditeľ Geon Won Shin.

Memorandum okrem vzájomných konzultácií medzi odborníkmi oboch strán má za účel aj uľahčenie výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti študentov pri vypracovávaní bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Kia Slovakia umožní taktiež bezplatné stáže, prax alebo aj platené štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity.

Prečítajte si viac: