V dôsledku chrípkovej epidémie je na území Žilinského kraja aktuálne zatvorených päť stredných škôl


Foto: V dôsledku chrípkovej epidémie je na území Žilinského kraja aktuálne zatvorených päť stredných škôl Foto: ilustračné

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia i chrípku a jej podobné ochorenia neustále stúpa na celom území Slovenska. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť je v prípade oboch typov ochorení vo vekovej skupine do piatich rokov, chrípka však hromadne zatvára aj mnohé základné a stredné školy.

„Predpokladáme, že chorobnosť na chrípku aj iné respiračné ochorenia bude mať do vianočných prázdnin stúpajúci charakter a počas ich priebehu klesne - deti sa vtedy nezdržiavajú v školských kolektívoch a do práce chodí z dôvodu dovoleniek menej ľudí,“ uviedol Úrad verejného zdravotníctva.

Prerušeniu výuky z dôvodu chrípkovej epidémie sa nevyhli ani stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Informovala o tom hovorkyňa krajskej samosprávy Eva Lacová. Z celkového počtu 59 škôl sú aktuálne zatvorené tri stredné školy: 

  • Obchodná akadémia Ružomberok (19. 12. - 22. 12.)
  • Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice (20. 12. - 22. 12.)
  • Stredná odborná škola dopravná Martin - Priekopa (15. 12. - 22. 12)

Ďalšie dve stredné školy v Žilinskom kraji prešli na dištančnú formu výuky:

  • Gymnázium Tvrdošín (20. 12 - 22. 12.)
  • Stredná odborná školy polytechnická Liptovský Mikuláš (16. 12. - 20. 12.)

V uplynulých dňoch mali chrípkové prázdniny aj študenti z Gymnázia v Ružomberku, Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši a tiež niekoľko tried Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. 

Prečítajte si viac: