Každý druhý bloček od podnikateľa obchodujúceho s mäsom bol falošný, obchádzal tak systém e-kasa


Foto: Každý druhý bloček od podnikateľa obchodujúceho s mäsom bol falošný, obchádzal tak systém e-kasa Foto: financnasprava.sk

Kontrolóri žilinského Daňového úradu spolu s Colným úradom Žilina a IT špecialistami finančnej správy (FS) odhalili maloobchodného podnikateľa obchodujúceho s mäsovými výrobkami, ktorý obchádzal systém e-kasa vydávaním falošných pokladničných dokladov.

Nadradený pokladničný program nachádzajúci sa na dotknutých prevádzkach bol skonštruovaný tak, aby obsluha nemala vedomosť o tom, že vydáva falošné pokladničné doklady. Tlač dokladu resp. postup obsluhy pri jeho vytváraní prebiehal rovnako pri pravom aj falošnom doklade,“ uviedla FS, ktorá doplnila, že akcia prebehla vykonaním kontrolného nákupu.

Prítomní kontrolóri zabezpečili celkovo 9 pokladníc z 8 prevádzok. Podľa predbežných informácii bol podľa IT špecialistov FR SR sfalšovaný každý druhý pokladničný doklad, ktorý následne nebol odoslaný do systému finančnej správy.

Podvod však pokračoval aj počas samotnej akcie v podobe pokusu o externý zásah do evidenčného systému. „V troch prevádzkach počas simulácie postupu vydávania pokladničných dokladov bol zistený pokus o externé pripojenie na pokladnicu. Správca dane po zistení uvedeného ihneď odpojil sieťový kábel, čím znemožnil pokus o vzdialený prístup a vymazanie údajov,“ spresnila priebeh akcie FS.

V súčasnosti sú pokladnice na pôde Colného úradu Žilina odkiaľ budú presunuté na expertízu, ktorá odhalí výšku sumy dokladov vyhotovených mimo e-kasu. Podľa FS v prípade preukázania pravdivosti podozrení bude podnikateľovi hroziť pokuta vo výške 10 000 eur.


Prečítajte si viac: