Školy v Žiline sa kvôli zvýšeným nákladom na kúrenie zatvárať nebudú, mesto má ceny energií zazmluvnené do decembra 2023


Foto: Školy v Žiline sa kvôli zvýšeným nákladom na kúrenie zatvárať nebudú, mesto má ceny energií zazmluvnené do decembra 2023

Mnohé školy začínajú v súvislosti s energetickou krízou hovoriť o dištančnom vzdelávaní či zatváraní budov. Vyučovanie v školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina by však zvýšené náklady na vykurovanie v zimných mesiacoch ovplyvniť nemali. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Mesto Žilina má totiž ceny elektrickej energie zazmluvnené do decembra 2023. So zvýšenými výdavkami za elektrinu v rokoch 2022 a 2023 preto nepočíta. V súčasnosti prebieha analýza projektov energetickej efektívnosti, aby bol dosah zvyšovania energií čo najmenší.

Priemerná výška mesačných výdavkov mesta na elektrickú energiu v roku 2021 bola podľa neho 180-tisíc eur. „Obavu máme z výdavkov za elektrickú energiu v roku 2024. V prípade, že by sa náklady za elektrickú energiu zvyšovali, prirodzene môže nastať aj obmedzenie čerpania všetkých bežných výdavkov,“ uviedol hovorca.

Doplnil, že priemerná výška mesačných výdavkov za odber zemného plynu v roku 2021 bola 50-tisíc eur. Zásadné pre výdavky v roku 2022 a 2023 bude ročné vyúčtovanie spotreby zemného plynu a aj tepla za predchádzajúce obdobie. „Počítame s medziročným nárastom výdavkov za zemný plyn na 2,5- až trojnásobok,“ priblížil Miškovčík. 

Mesto zrealizovalo prvú elektronickú aukciu na nákup elektrickej energie pre všetky organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2020. Celkovým víťazom sa stala spoločnosť Stredoslovenská energetika s ponukou 3,1 milióna eur na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023.


Prečítajte si viac: