Doprave medzi Žilinou a Terchovou hrozí kolaps, rekonštruovaný most pri Krasňanoch je vážne poškodený


Foto: Doprave medzi Žilinou a Terchovou hrozí kolaps, rekonštruovaný most pri Krasňanoch je vážne poškodený Foto: Žilinský samosprávny kraj

Začiatkom augusta spustil Žilinský samosprávny kraj rekonštrukciu mosta ponad vodný tok Varínka v katastrálnom území obce Krasňany. Kvôli stavebným prácam mala byť na niekoľko mesiacov čiastočne uzatvorená frekventovaná komunikácia druhej triedy II/583.


Samospráva pôvodne očakávala dokončenie opravy jednej strany mosta vrátane povrchu vozovky ešte pred termínom zimnej údržby (1. novembra 2022). Stavebné práce mali byť ukončené do augusta nasledujúceho roku. Po začatí rekonštrukcie sa však ukázalo, že mostný objekt je v horšom stave, než zhotoviteľ predpokladal.

„Po odfrézovaní asfaltového krytu na ľavej strane mosta a po vybúraní ľavej rímsovej časti mosta bola zistená pozdĺžna trhlina nosnej konštrukcie v hlavnom nosnom trakte. To znamená, že momentálne sa nevykonávajú na moste práce, okrem budovania prechodových oblastí pred a za mostom,“ vysvetlila hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.

Aktuálne sa župa spoločne s projektantom snaží vyriešiť ďalší postup stavebných prác. Prvým krokom je zistenie skutočného stavu mosta, na čo budú využité aj deštruktívne metódy. Z pravej strany cesty, ktorej rekonštrukcia zatiaľ nezačala, bude následne pre zvýšenie bezpečnosti a odľahčenie celej konštrukcie odfrézovaných 15 centimetrov vozovky.

Keďže ide o hlavný ťah smerom na obce Belá a Terchová, úplné zastavenie premávky by mohlo spôsobiť kolaps v doprave. Prioritou samosprávy je preto obojsmerné spriechodnenie mosta počas zimnej údržby. Po odľahčení objektu bude na tomto úseku komunikácie dočasne znížená maximálna povolená rýchlosť na 20 kilometrov za hodinu a zakázaný prejazd vozidlám ťažším ako 29 ton.

„O ďalších krokoch budeme širokú verejnosť vopred informovať. Žilinský samosprávny kraj má enormný záujem priebeh rekonštrukčných prác a sanácie zistenej poruchy konštrukcie mosta riešiť tak, aby došlo k čo najmenšiemu obmedzeniu premávky v predmetnom úseku. Žilinský samosprávny kraj urobí všetko pre to, aby počas zimného obdobia bol most prejazdný v oboch smeroch a mohla byť na ňom vykonávaná zimná údržba,“ prisľúbila Eva Lacová.

Prečítajte si viac: