Židovskú komunitu na Liptove zveční pamätná tabuľa v parku, koncom roka vyjde aj nová publikácia


Foto: Židovskú komunitu na Liptove zveční pamätná tabuľa v parku, koncom roka vyjde aj nová publikácia Foto: Mesto Liptovský Mikuláš

Charakter Liptovského Mikuláša významne ovplyvnili židovské komunity, ktoré vďaka nábožensky tolerantnému prostrediu v meste založili prvé kino či banku. Aj preto získal prezývku „Židovské Atény“. 

Dejiny početnej židovskej komunity na Liptove mapuje nová publikácia, ktorá výjde koncom tohto roka. Na ich pamiatku pribudne v parku na Štúrovej ulici v Liptovskom Mikuláši aj pamiatková informačná tabuľa. 

„Početnú komunitu, ktorá zastávala v dejinách mesta významnú úlohu, pripomína okrem synagógy prázdne miesto po bývalom židovskom cintoríne z roku 1720 na Štúrovej ulici. Dnes je na tomto mieste park, mnohí Liptovskomikulášania ani netušia, že si cestu skracujú cez bývalý cintorín. Aj preto tu mesto na jeseň nainštaluje informačnú tabuľu,” priblížila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Odpočívajú tam viaceré osobnosti, napríklad liptovskomikulášsky richtár Emanuel Steiner, učiteľ Alexander Goldstein či liehovarník Armin Stark. Všetky aj dosiaľ nepublikované fakty o viac ako 300-ročnom židovskom cintoríne sa záujemcovia dozvedia pomocou QR kódu na informačnej tabuli či v novej publikácií historika genealóga Petra Víteka.

Knižný titul vyjde koncom tohto roka a predstaví osudy Židov v regióne od ich príchodu v roku 1720 až do roku 1945.

„Samostatné kapitoly sú venované zvlášť všetkým trom liptovským mestám. V každej sa venujem organizácii náboženskej obce, synagóge, cintorínu, školám, priemyslu a osobnostiam. Veľkú časť venujem aj vojnovému obdobiu. Za knihou stoja aj moje dlhoročné skúsenosti, ktoré som nadobudol pri tvorbe rodokmeňov. Prichádza doba, keď takýto titul bude vnímaný rozporuplne, ale myslím, že lepšia doba už nebude,“ uviedol autor publikácie. 

Prví židovskí obchodníci prišli do Liptovského Mikuláša v 18. storočí na pozvanie grófa Samuela Pongrácza. V 19. storočí už tvorili polovicu populácie mesta. História židovskej komunity na Liptove sa však tragicky uzavrela počas druhej svetovej vojny, kedy sa podarilo len zlomku z nich.

Prečítajte si viac: