Žilinský samosprávny kraj začal od augusta rekonštruovať cesty na Liptove, Orave a Hornom Považí


Foto: Žilinský samosprávny kraj začal od augusta rekonštruovať cesty na Liptove, Orave a Hornom Považí Foto: Facebook/Žilinský Samosprávny Kraj

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) začal v auguste s obnovou a zosilnením povrchu ciest II. a III. triedy v regiónoch Oravy, Liptova a Horného Považia. 

„Je potrebné mať na zreteli, že Žilinský kraj je dôležitou križovatkou celoeurópskeho významu. Cesty ako aj mostné objekty opravujeme priebežne a pravidelne naprieč všetkými regiónmi. Verím, že opravy vozoviek, ktoré nás čakajú v najbližšom čase prispejú k bezproblémovej doprave,“ tvrdí predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Začiatkom augusta boli odovzdané viaceré staveniská v Žilinskom kraji.  Správa ciest ŽSK počas nasledujúcich týždňov pristúpi k obnove povrchu ciest v regióne Orava, ktorá sa bude týkať obcí Oravská Poruba - Gäceľ, Jasenová, Novoť, Zuberec, Vitanová a Dolný Kubín.

„Realizáciou spomínaných prác predĺžime životnosť konštrukcie vozovky a vďaka zlepšeniu stavebno–technického stavu v daných úsekoch sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky,“ informuje Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy ŽSK.V regióne Horné Považie sa budú práce realizovať v Rajeckých Tepliciach, Stráži, Čičmanoch a Hôrkach. V obci Stráža sa bude tiež kompletne rekonštruovať priepust na ceste II/583.

Na Liptove sa bude realizovať obnova a zosilnenie povrchu vozovky na cestách v katastrálnom území Vavrišovo, Uhorská Ves – Liptovský Ján, Likavka, Liptovská Štiavnica, Liptovský Michal. Partizánska Ľupča, Liptovská Kokava a Žiar. Komplexnou rekonštrukciou prejde aj most cez potok Kvačianka v Dlhej Lúke – Kvačany.

Rekonštrukcia sa týka mostného zvršku, vozovky, nosnej konštrukcie mosta a spodnej stavby. Zároveň budú osadené nové záchytné bezpečnostné zariadenia. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami. Súčasťou prác bude aj zosilnenie nosnej konštrukcie mosta vybudovaním novej spriahajúcej dosky a sanácia ostávajúcich konštrukcií,“ dodáva Tisoňová. 

Realizácia je financovaná zo schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov. Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej župa investovala od roku 2018 do opravy cestnej infraštruktúry viac ako 29 miliónov eur. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu