Poslanec, ktorý má reklamnú firmu, zvrátil výsledok hlasovania o odstránení reklamných zariadení v Žiline


Foto: Poslanec, ktorý má reklamnú firmu, zvrátil výsledok hlasovania o odstránení reklamných zariadení v Žiline

Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva (25. 4.) neprešiel návrh na zrušenie nájomných zmlúv na reklamné stavby umiestnené na mestských pozemkoch a taktiež aj odstránenie 100 kusov billboardov a 382 kusov reklamných tabúľ. Mesto by sa v prípade odsúhlasenia návrhu vzdalo príjmov z prenájmu, ktorý predstavuje výšku viac ako 53-tisíc eur ročne bez DPH.

Všetko nasvedčovalo tomu, že návrh prejde, keďže skupina 14 poslancov uspela s pokusom o obmedzenie „vizuálneho smogu“ v meste, a to zakázaním poskytovania mestského majetku na reklamu. Počas prvého hlasovania poslanec Delinčák vyjadril v zmysle zákona svoj konflikt záujmov a do hlasovania sa nezapojil.

Avšak z technických príčin sa hlasovanie muselo zopakovať a toho sa zúčastnil už aj poslanec Branislav Delinčák, ktorého firma ARDSYSTÉM, s. r. o. podniká aj v oblasti reklamy na trolejbusových stĺpoch. Podľa organizácie Transparency International Slovensko si agentúra poslanca Delinčáka prenajíma od mestského dopravného podniku celkom 296 plôch, ktoré ponúka na reklamu. To znamená, že ak by bolo prvé hlasovanie platné, tak by poslanec Branislav Delinčák o svoju zákazku prišiel.

„Predmetom uznesenia bolo zrušenie umiestňovania reklamných stavieb na majetku mesta. Avšak na mestskom majetku – stĺpoch trakčného vedenia a verejného osvetlenia sú umiestnené tkz. informačno navigačné tabule, čo sú vo svojej podstate reklamné nosiče, na ktoré sa v zmysle § 56 stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. Avšak stále sú to prvky vonkajšej reklamy, ktoré prispievajú k celkovému zahlteniu verejného priestoru reklamou. Je neakceptovateľné, aby mesto Žilina poskytovalo svoj majetok na takéto reklamné nosiče, ktorých umiestnenie je súčasne v rozpore s platným územným plánom mesta,“ uvádza sa v materiáloch z rokovania mestského zastupiteľstva s tým, že aktuálne je platných 6 nájomných zmlúv uzavretých medzi DPMŽ a nájomcami.

Prvý poslanec, ktorý ohlásil konflikt záujmov, ale zároveň sa do hlasovania zapojil
Ide konkrétne o reklamné zariadenia, na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. Podľa poslancov Klubu za ZA a Za naše mesto stál v ceste k prijatiu tohto návrhu a taktiež aj v ich likvidácii konflikt záujmov, a to konkrétne poslanca Branislava Delinčáka z klubu Iná Žilina.

Firma Branislava Delinčáka a jeho rodiny už niekoľko rokov profituje na zmluvách s mestom o prenajímaní informačno-navigačných reklamných tabúľ. Reklamnú, nie informačnú, funkciu tabúľ verejne potvrdil na zastupiteľstve i hlavný architekt mesta Rudolf Chodelka. Firma poslanca a jeho rodiny ich roky využíva a prevádzkuje v rozpore s platným územným plánom,“ vyjadrili sa vo vyhlásení poslanci Klubu za ZA a Za naše mesto.

Vo svojom vyjadrení tiež spomenuli aj cenu, ktorú firma platí Dopravnému podniku mesta Žilina (DPMŽ) za umiestnenie jednej tabuľky. „Zatiaľ čo rodinná firma poslanca platí za 1 ks sumu 10 eur mesačne, zvyšné reklamné spoločnosti platia za 1 ks sumu 16 eur až 20 eur mesačne,“ uviedli poslanci vo vyjadrení. Nájomná zmluva medzi firmou poslanca Branislava Delinčáka a DPMŽ bola podpísaná ešte za primátora Igora Chomu v roku 2016, a to 4 dni pred sprísňujúcou reguláciou územného plánu, ktorá hovorí o zákaze umiestňovania reklamy na celom území mesta Žilina.

„Branislav Delinčák nielenže bol v tom čase poslancom mestského zastupiteľstva, o plánovanej zmene územného plánu musel vedieť z pripravovaných materiálov v komisiách, ktoré sa dokumentom zaoberali týždne dopredu. Jeho hlas rozhodol o nevypovedaní zmlúv mesta i s jeho vlastnou firmou, ktorá mu zabezpečuje príjem z nepovolených reklamných zariadení, tváriacich sa ako informačné tabule,“ dodávajú vo vyhlásení poslanci Klubu za ZA a Za naše mesto s tým, že podľa nich mu v hlasovaní bránia jeho podnikateľské záujmy.

Poslanci sa zároveň pohoršujú nad tým, že poslanec Delinčák je pravdepodobne prvým poslancom, ktorý na jednej strane ohlásil vážny konflikt záujmov a na druhej strane sa do hlasovania sám zapojil. Na jeho stranu sa postavili aj kolegovia z poslaneckého klubu Iná Žilina, Silná Žilina a taktiež aj niektorí nezaradení poslanci.

„Hlasovanie, žiaľ, jasne ukázalo, že ekonomické a osobné záujmy konkrétnych poslancov prevažujú nad záujmom verejného a spoločenského blaha,“ konštatujú poslanci Klubu za ZA a Za naše mesto s tým, že nejde o prvý prípad v žilinskom mestskom zastupiteľstve, keď stoja poslanci v konflikte záujmov a profitujú z verejných zdrojov. Podľa poslancov sa podobný prípad riešil aj minulý rok v mládežníckom hokejovom klube.

Prípad zaujal aj nezávislú organizáciu Transparency International Slovensko
Situáciu si všimla aj organizácia Transparency International Slovensko, ktorá vo vyjadrení na sociálnej sieti uviedla, že poslanec Branislav Delinčák síce neporušil zákon, keďže svoj konflikt záujmov vopred ohlásil – zákon totiž ukladá iba oznámenie konfliktu, nie vylúčenie poslanca z hlasovania. Predpokladá sa však, že poslanec pri výkone funkcie – a tam spadá aj hlasovanie – nemôže uprednostniť súkromný záujem pred verejným.


„Polemiky o možných konfliktoch záujmov sa na Slovensku pre nedostatočnú úpravu vedú dlhé roky. Niektoré samosprávy sa pravidlá snažia bližšie upraviť aspoň v etických kódexoch poslancov. Žilina však takýto kódex, napriek pokusom v minulosti prijať ho, doteraz nemá. Zato pri vizuálnom smogu by to, aspoň z pohľadu vodiča prechádzajúceho mestom, bolo na prvú ligu,“ dodáva organizácia Transparency International Slovensko vo svojom facebookovom príspevku.

Reakcia poslanca Branislava Delinčáka
So žiadosťou o vyjadrenie k vzniknutej situácii sme kontaktovali samotného poslanca, ktorý vo svojej odpovedi tvrdí, že celkovo prebehli štyri hlasovania – 2 pozmeňovacie návrhy a 2 hlasovania o celku. „Pri prvom pozmeňovacom návrhu som nehlasoval. Bol som súčasťou kvóra. Následne som rokovaciu miestnosť opustil, aby som sa poradil s právnikom, ako mám postupovať. Keď som sa vrátil so sály, primátor vyhlásil nové hlasovanie. V zmysle rokovacieho poriadku som sa prihlásil a bol súčasťou kvóra. Na základe odporúčania právnika som sa však hlasovania zdržal,“ uviedol poslanec Branislav Delinčák vo svojom písomnom vyjadrení.

Situáciu vníma ako príležitosť očierniť ho či prekrútiť skutočnosť najmä zo strany poslankyne mestského zastupiteľstva Miriam Šutekovej, ktorá si podľa neho týmto spôsobom chce zviditeľniť meno. „Táto ‚bojovníčka proti vizuálnemu smogu‘ týždeň po zastupiteľstve sama rozmiestnila po meste reklamné lavičky. Pritom je to práve ona, ktorá na rokovaniach zastupiteľstvá tvrdí, že už aj logo je reklama a nepatrí do verejného priestoru. Jej videá na internete denne vizuálne útočia na Žilinčanov,“ dodal na záver poslanec Branislav Delinčák.

Ako teda prebiehalo hlasovanie?
Ak by sme sa mali na to pozerať z časovej postupnosti, tak najprv poslanec pred hlasovaním oznámil svoj konflikt záujmov, počas prvého hlasovania opustil miestnosť hlasovania (na hlasovaní nebol, dokazuje to dokument dostupný na stránke samosprávy, pozn. autorky) – čo poslanec odôvodnil ako poradu so svojím právnikom –, následne prebehlo hlasovanie, na ktorom návrh prešiel.

Výsledok prvého hlasovania

Po prvotnom odsúhlasení návrhu vznikol v sále rozruch kvôli technickému problému u poslanca Lukáša Milana (záznam dostupný na tomto odkaze, pozn. autorky), ktorý chcel hlasovať proti návrhu, ale systém mu hlasovanie nezaevidoval. Následne sa hlasovanie zopakovalo, na ktorom už bol prítomný aj poslanec Delinčák. 

Výsledok druhého hlasovania

Konkrétne hlasovanie poslancov

Tým, že návratom Delinčáka sa počet prítomných poslancov zvýšil, za návrh bolo iba 50 percent, preto neprešiel. Pri hlasovaní je dôležité, aby sa dosiahla nadpolovičná väčšina zo všetkých prítomných poslancov, hlas „proti“ Lukáša Milana by v prvom hlasovaní (č. 30, pozn. autorky) neovplyvnil konečný výsledok. Zvrat teda nastal až návratom poslanca Branislava Delinčáka do hlasovania, v ktorom sa zdržal (14 z 28 poslancov bolo „za“, predtým 14 z 27 poslancov „za“ – t. j. väčšina).

Poslanec Branislav Delinčák tvrdí, že z jeho strany nebol žiadny zámer robiť obštrukcie. Faktom však zostáva, že jeho príchod do hlasovacej miestnosti ovplyvnil výsledok druhého hlasovania – následkom toho jeho firma nepríde o takmer 300 reklamných zariadení.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: