Vybraní žilinskí študenti prezentovali svoje projekty v rámci programu Show your talent


Foto: Vybraní žilinskí študenti prezentovali svoje projekty v rámci programu Show your talent Foto: Flickr Žilinskej župy

Študenti spolu s učiteľmi na Gymnáziu Hlinská v Žiline sa aj tento rok zapojili do programu s názvom Show your talent. Svoje projekty prezentovali štyri tímy študentov na záverečnej slávnostnej konferencii v Dome umenia Fatra v Žiline. 

Cieľom programu je, aby študenti spoznali svoje talenty a objavili svoje silné aj slabé stránky počas realizovania polročného projektu, ktorým zlepšia svoje prostredie, alebo atmosféru vo vlastnej škole. 

Program Show your talent je špeciálne určený pre stredoškolákov. Do programu je zapojená už viac ako stovka stredných škôl na Slovensku, zapojiť sa ale môže len 16 študentov z každej školy.


Prečítajte si viac: