Študenti gymnázia Hlinská v Žiline vylepšujú svoje okolie vďaka projektu ŽSK Show your talent


Foto: Študenti gymnázia Hlinská v Žiline vylepšujú svoje okolie vďaka projektu ŽSK Show your talent Foto: Projekt Show your talent

Gymnázium Hlinská v Žiline už druhý rok ponúka svojim študentom rozvojový program Show your talent. Počas šiestich mesiacov jeho trvania absolvujú dve víkendové školenia, niekoľko celodenných workshopov a veľa sa naučia. 

Cieľom celého projektu je investovať malý rozpočet do zmeny alebo úpravy školy, či jej okolia. Študenti pracujú v tímoch po štyroch a investujú svoju silu a energiu do premeny školy. Zlepšujú si svoje zručnosti, komunikáciu, učia sa práci v tíme a odnášajú si cenné skúsenosti.

V školskom roku 2021/2022 sa do programu zapojilo 16 žiakov prvého ročníka a s pomocou sponzorov a dospelých mentorov na gymnáziu uskutočnili výrazné zmeny.

Prvý tím zrenovoval priestor školských šatní, druhý tím usporiadal prednášky na tému udržateľná móda a vytvoril školský bazár oblečenia, tretí tím sa pustil do schodiska v prírodovednom trakte školy, kompletne ho vymaľoval a skrášlil maľbami s prírodnou tematikou. Štvrtý tím obdivuhodným spôsobom pretvoril obyčajnú triedu na špeciálnu učebňu francúzskeho jazyka.

Snaha študentov, učiteľov a organizátorov vyvrcholí dňa 25. marca 2022 slávnostnou záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v Dome umenia Fatra v Žiline. 

Projekt Show your talent je pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako akreditovaný program MŠVVaŠ SR a pod záštitou Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod programom Služby pre mladých I.

Programy pre mladých 2014 - 2021, a Žilinského samosprávneho kraja vďaka podpore Rozvojovej agentúry ŽSK – Sekcie pre mládež.

Prečítajte si viac:

Zdroj: ŽSK