Na Budatínskom hrade a Hrade Strečno plánujú tento rok viaceré zaujímavé podujatia, vstupné sa nezvýši


Foto: Na Budatínskom hrade a Hrade Strečno plánujú tento rok viaceré zaujímavé podujatia, vstupné sa nezvýši

Budatínsky hrad a Hrad  Strečno patria pod správu Považského múzea v Žiline. Počas minulého roka z dôvodu pandémie muselo múzeum zatvoriť na dobu niekoľkých mesiacov. Napriek tomu sa im podarilo usporiadať viacero zaujímavých udalostí, ktoré sa tešili veľkej návštevnosti.

Na Hrade Strečno v minulom roku pokročili aj s reštauračnými prácami a ďalšie sú naplánované na tento rok. V budúcnosti je v pláne opraviť aj ďalšie časti Budatínskeho hradu.

V rozhovore s PhDr. Magdalénou Lackovou z Považského Múzea v Žiline sa dozviete:

  • aké udalosti sa organizovali minulý rok,
  • ktoré podujatia mali najväčšiu návštevnosť,
  • o aktivitách plánovaných na tento rok,
  • čo bolo zreštaurované a čo sa ešte len chystá.

Ako hodnotíte návštevnosť oproti predošlým rokom?

Keďže múzeum bolo niekoľko mesiacov zatvorené, ťažko hodnotiť a porovnávať. Návštevníkov prišlo o niečo menej ako v roku 2020, čo bolo spôsobené najmä tým, že sme nemohli organizovať tradičné veľké podujatia a obmedzené boli aj exkurzie pre školy a skupiny dôchodcov, ktoré k nám zvykli chodievať.

Aké nové udalosti ste organizovali v minulom roku?

V minulom roku sme mali viacero nových podujatí. V júni sme v Sobášnom paláci predstavili verejnosti automobil Súľov, v spolupráci s mestom Žilina sme organizovali podujatie Konferencia Žilina 1321 – 2021 a po prvýkrát sa na pôde Považského múzea konalo celoslovenské podujatie Festival múzeí, ktoré bolo rozdelené do dvoch dní. Nedeľa 27. 6. v areáli Budatínskeho hradu bola venovaná prezentácii múzeí pre verejnosť a v pondelok sa konal odborný seminár v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Počas leta sme tradične usporiadali nočné prehliadky na hrade Strečno, ktoré sa však namiesto víkendu konali v strede týždňa. Novinkou boli Tvorivé stredy na Budatínskom hrade, na ktorých si mohli návštevníci vyskúšať tkanie na malých krosnách, plstenie, modelovanie z hliny a maľovanie na sklo. Tieto aktivity mali veľký úspech najmä u rodín s deťmi, mnohé z nich k nám chodievali pravidelne. V auguste sa v areáli Budatínskeho hradu konali Dračie dni, na ktorých sme spolupracovali. Na konci prázdnin si návštevníci Budatínskeho hradu mohli užiť novú zážitkovú prehliadku divadelno-hravého zoskupenia RAZCA pod názvom Povedačky na terase. Poslednú septembrovú nedeľu sme spoluorganizovali podujatie S Bobinou po stopách Košicko-bohumínskej železnice pri príležitosti 150. výročia otvorenia trate.

Ktoré podujatia priniesli hradom najväčšiu návštevnosť?

Najviac ľudí prišlo na spomínané podujatia ako Festival múzeí, nočné prehliadky na hrade Strečno a S Bobinou po stopách Košicko-bohumínskej železnice, keďže veľa cestujúcich navštívilo aj Budatínsky hrad či Drotársky pavilón, kde bola inštalovaná výstava k 150. výročiu trate. V podstate sme vo všetkých expozíciách zaznamenali najvyššiu návštevnosť počas letných mesiacov. Veľmi dobre sa nám osvedčili individuálne prehliadky, ktoré využili najmä rodiny s menšími deťmi.

Aké aktivity plánujete organizovať tento rok? Zvýši sa tento rok vstupné za prehliadky?

Tento rok bude pre múzeum výnimočný, pretože oslavujeme výročie a pri tejto príležitosti pripravujeme rôzne aktivity. Viac však neprezradím. Návštevníci sa všetko dozvedia v pravý čas. Samozrejme, ak to epidemiologická situácia dovolí, plánujeme zorganizovať tradičné veľké podujatia ako Zlaté časy budatínske, Hradné hry Žofie Bosniakovej, Rajecká Anča a Budatínsky rínok, ako aj iné obľúbené podujatia, na ktorých sa organizačne spolupodieľame. Vstupné zvýšiť neplánujeme, keďže bolo zvýšené v minulom roku.

Na akých rekonštrukčných prácach ste pracovali? Koľko sa v minulom roku preinvestovalo do opráv?

V minulom roku prebiehalo reštaurovanie severného paláca a sakristie na hrade Strečno. Reštaurátorské práce boli realizované prostredníctvom dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Obnovme si svoj dom v podprograme Obnova kultúrnych pamiatok. Severný palác bol ukončený, sakristia by mala byť hotová v ďalšej etape v tomto roku. Na hrade Strečno taktiež prebiehali stavebné práce v časti hlavnej brány, ktoré sú predmetom cezhraničného projektu s názvom „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám česko-slovenského pohraničí“ podporeného z programu Interreg SK-CZ.

Sú v tomto roku naplánované nejaké stavebné alebo rekonštrukčné práce?

Okrem reštauračných prác v sakristii hradu Strečno budeme počas roka vykonávať drobné opravy aj v iných expozíciách. Snažíme sa ich pravidelne obnovovať a dopĺňať, aby boli pre návštevníkov neustále zaujímavé. V budúcnosti plánujeme viaceré rekonštrukcie na Budatínskom hrade, napríklad priestory v podkroví, nádvorie či prízemie Východného paláca. Tieto práce sú však finančne náročnejšie, ich realizácia teda závisí od možností čerpania prostriedkov z rôznych fondov.

Prečítajte si viac: