Mestský úrad v Žiline zostáva zatvorený až do konca mesiaca, agendu vybavíte len elektronicky


Foto: Mestský úrad v Žiline zostáva zatvorený až do konca mesiaca, agendu vybavíte len elektronicky

Mestský úrad v Žiline bude pre verejnosť zatvorený až do konca mesiaca. Podľa pôvodného plánu mal otvoriť svoje pracoviská už v pondelok 25. januára, v rámci preventívnych opatrení a z dôvodu zákazu vychádzania však predlžuje obmedzenia o ďalší týždeň.

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa mestský úrad opäť otvorí v pondelok 1. februára. O opätovnom sprístupnení služieb bude samospráva ešte informovať.

Občania môžu pri riešení svojich záležitostí využívať elektronickú komunikáciu s konkrétnymi odbormi či zamestnancami. Všetky aktuálne informácie nájdu aj na  internetovej stránke mesta a tiež na osobitnej internetovej stránke koronavirus.zilina.sk.

V prevádzke sú naďalej mestské zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) na uliciach Veľká okružná 82 a Puškinova 14. Prístupný je aj Denný stacionár na Námestí J. Borodáča a jedálne pre seniorov v správe mesta na Námestí J. Borodáča 1, na Lichardovej ulici č. 44 v Žiline a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa 38.

Do 29. januára je prerušená činnosť tzv. sociálneho taxíka, prepravnej služby pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Žilinské materské školy fungujú v obmedzenej prevádzke pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorých charakter práce neumožňuje prácu z domu. Na všetkých 14 základných školách v Žiline fungujú školské kluby detí v celodennej prevádzke. Žiaci sa v nich vzdelávajú v malých skupinách dištančne podobne ako ich spolužiaci.

Pre školákov z klubov detí zabezpečujú školy aj stravovanie. Opätovné otvorenie základných škôl prvého a druhého stupňa bude mesto organizovať podľa aktuálnych nariadení ministerstva školstva.

Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince sú pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline.

Prečítajte si viac:

Zdroj: Mesto Žilina