Za predražené CT odsúdili úradníka na 7 rokov a náhradu škody 522-tísic, obžalovaný sa odvolal


Foto: Za predražené CT odsúdili úradníka na 7 rokov a náhradu škody 522-tísic, obžalovaný sa odvolal Foto: ilustračné

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) nakúpil v roku 2011 dva počítačové tomografy pre vlastné nemocnice v Liptovskom Mikuláši a v Trstenej, vďaka spôsobu nastavenia obstarávania zvíťazila po zahrnutí servisu najdrahšia ponuka. V celej veci rozhodoval 22. júla 2020 Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pred ktorý sa postavil vtedajší riaditeľ odboru vnútornej správy (OVS) ŽSK Ján Jarošík.

O tom, že župa na čele s Jurajom Blanárom porušila niekoľko princípov verejného obstarávania, rozhodol ešte v roku 2017 aj Úrad pre verejné obstarávanie. Ten našiel 14 pochybení, ktoré mohli mať vplyv na výsledok obstarávania. Kontrolóri fakticky skonštatovali, že župa za Blanára nakúpila dva tomografy za cenu štyroch.

Umožnil to spôsob, akým boli nastavené súťažné kritériá. Vďaka nim a dodatku sa dalo špekulatívne ponúknuť najvyššiu sumu, no pri rôznej váhe jednotlivých častí bola ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia:

„Flangrantné porušenie princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní malo za následok, že úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť INTES Poprad, s.r.o., ktorej celková cena za plnenie celého predmetu zákazky v sume 2 940 000,00 EUR s DPH bola vyše dvojnásobná oproti cene v poradí druhého v sume 1 447 000,10 EUR s DPH aj tretieho uchádzača v sume 1 603 400,10 EUR s DPH. Na základe rozdielnej váhy za 1 euro v procese vyhodnotenia ponúk sa nestal úspešným uchádzač s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou, ale uchádzač, ktorého cena za celé plnenie bola dvojnásobne vyššia ako cena druhého a tretieho v poradí.“ 

Súčasný podpredseda strany SMER-SD Blanár sa voči obvineniu bránil tým, že výhodnejší nákup v podobe akceptácie ponuky iného uchádzača nemohol podpísať:

  Pokračovanie článku pod reklamou  

„V zmysle zákona sa neúspešní uchádzači v aukcii nemohli stať víťazmi. Prijať sme mohli len ponuku víťazného uchádzača alebo zrušiť súťaž. Sme otvorení akejkoľvek kontrole, aby sa už viac nezneužívala táto téma, ktorá sa recykluje už viac ako 5 rokov,“ uviedol v roku 2016 bývalý predseda ŽSK.

Kúpnu zmluvu podpísoval za župu Blanár, stíhaný je riaditeľ jedného z odborov. Zdroj: zilinskazupa.sk

Práve kontrola od ÚVO vyústila do následného stíhania vtedajšieho riaditeľa OVS, ktorému v stredu 22. júla 2020 na pojednávaní vymerali trest za zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Podľa sudcov by mal za svoj skutok skončiť za mrežami na dobu siedmich rokov, zároveň uhradiť župe spôsobenú škodu vo výške viac ako pol milióna eur. Obžalovaný sa však odvolal, rozhodnutie je preto neprávoplatné a vo veci rozhodne súd vyššej inštancie:

„Sudca ŠTS dňa 22.07.2020 v trestnej veci vyhlásil rozsudok a uznal obžalovaného J.J. za vinného zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 7 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Obžalovaný je podľa súdu povinný uhradiť poškodenej organizácii Žilinský samosprávny kraj škodu vo výške 522 000,-Eur. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaný sa proti nemu odvolal, rozhodovať bude Najvyšší súd SR,“ potvrdila hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková. Prečítajte si viac: