Bocianie hniezdo v Mojši preložili z bezpečnostných dôvodov, konštrukcia hrdzavela a hrozil skrat


Foto:  Bocianie hniezdo v Mojši preložili z bezpečnostných dôvodov, konštrukcia hrdzavela a hrozil skrat
Galéria: 8 fotiek

V piatok 30. augusta sme informovali o prekládke hniezda bociana bieleho v Mojši, ktorá bola zrealizovaná v zmysle dohody o spolupráci medzi Štátnou ochranou prírody SR a Stredoslovenskou distribučnou a.s. Pre odstránenie hniezda museli na potrebný čas odstaviť elektrický prúd, keďže hniezdo sa nachádzalo na stožiari elektrického vedenia.

Práve to bolo jedným z dôvodov, pre ktoré muselo byť odstránené - hrozil elektrický skrat alebo usmrtenie bocianov v dôsledku zásahu elektrinou.

„Jestvujúce hniezdo bolo situované na funkčnom stožiari 400V elektrického vedenia. Hniezdny materiál vypadával z hniezda a existovalo potenciálne nebezpečenstvo (najmä počas veterného a daždivého počasia) vzniku elektrického skratu, ktorý by okrem dočasného výpadku elektrickej energie v príslušnej oblasti mohol spôsobiť aj vznietenie samotného hniezda a usmrtenie bocianov na hniezde,“ uviedla na webe ochranárov Gabriela Kalašová.

Niekoľko rokov dozadu na mieste došlo k usmrteniu mláďatá bociana, problematickou bola aj špeciálna konštrukcia pre hniezdo, ktorá začala hrdzavieť a z jednej časti postupne klesať (ako vidieť na titulnej fotografii). Ďalším z dôvodov pre odstránenie bolo znečistenie, ktoré majiteľom spôsobovali bociany, pravidelne a v neúnosnej miere. 

Vybudovanie ochrannej siete ani prístrešku by problém nevyriešilo

Aj keď časť obyvateľov Mojša kritizovala majiteľov pozemku pod hniezdom v domnení, že žiadajú o prekládku výlučne z dôvodov hluku a znečistenia, z bezpečnostných dôvodov by muselo byť hniezdo odstránené bez ohľadu na tieto fakty. Práve majitelia pozemkov pritom postupne absolvovali proces výberu lokalít pre nové hniezdo, kam by bolo možné to pôvodné premiestniť.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Na výbere a odsúhlasení novej lokality spolupracovali ochranári, ornitológ, dodávateľ elektrickej energie aj vodohospodári, ktorí nakoniec ponúkli vhodný priestor neďaleko pôvodného miesta. Aj keď mestská zápisnica spomína odmietnutie ponuky vybudovania prístrešku zo strany ochranárov, majiteľ pozemku tvrdí, že na mieste so zástupcom ochranárov vyhodnotili tento variant ako nerealizovateľný:

„Prístrešok aj ochranná sieť sa zamietli, pretože by ich nebolo možné vybudovať s požadovanými parametrami - v praxi by to nebol prístrešok pod hniezdom, ale okolo celého domu. Počas sezóny sme museli čistiť dlažbu aj fasádu tri až štyrikrát týždenne s tým, že po vyčistení sme prakticky o hodinu mohli začať opäť. Náklady na čistenie sa za sezónu pohybovali na úrovne približne 500-600 eur.“ 

Niektorí obyvatelia Mojšu prekládku kritizovalo, no umiestniť hniezdo k sebe odmietli

Postupne s ochranármi a ornitológom vyberali vhodné lokality pre umiestnenie hniezda, pričom vo viacerých prípadoch odmietli obyvatelia susedných domov vybudovanie hniezda v ich blízkosti práve z týchto dôvodov. Umiestniť hniezdo v blízkosti vlastného domu alebo pozemku nechcú dokonca ani tí, ktorí verejne kritizovali prekládku a majiteľov pozemku pod ňou.

Nový stĺp pre hniezdo by mal byť vybudovaný v októbri alebo novembri, pozemok, na ktorom bude umiestnený, patrí Vodohospodárskej výstavbe, štátny podnik. Na stavbu je už vydané stavebné povolenie, to či sa bociany vrátia, nie je možné predvídať. Aj v našom okrese sú však podľa slov ochranárov príklady úspešných prekládok:

„Konečné rozhodnutie bude nakoniec na bocianovi. Zo Slovenska sú známe prípady, kedy bolo hniezdo premiestnené na zdanlivo ideálnu lokalitu, pár metrov od pôvodnej a bocian tam už nezahniezdil. Ale pevne veríme, že sa mu nová, bezpečná, lokalita zapáči. Z našej územnej pôsobnosti máme už pozitívne skúsenosti, úspešne sa realizovali prekládky v obciach Turie a Dolný Hričov.“Prečítajte si viac: