SAD Žilina informuje o zmenách cestovných poriadkov, ktoré vstúpia do platnosti od 1. septembra


Foto: SAD Žilina informuje o zmenách cestovných poriadkov, ktoré vstúpia do platnosti od 1. septembra

SAD Žilina upozorňuje cestujúcu verejnosť na zmeny cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave, ktoré vstúpia do platnosti dňa 01.09.2019.

Zmeny nastanú na nasledujúcich linkách:

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
511401 Žilina Žilina-Mojš 3 časový posun o 5 minút skôr prevádzková potreba
511412 Žilina Žilina-Terchová, Štefan. 137 časový posun o 5 min. neskôr, súvisí so zmenou na linke 511414 prevádzková potreba
511414 Žilina Žilina-Lysica 25 časový posun o 15 min. neskôr požiadavka OcÚ Lysica
30 časový posun o 15 min. neskôr, úprava jazdnej doby, súvisí s posunom na spoji číslo 25 požiadavka OcÚ Lysica
511427 Žilina Žilina-L.Svinná, Babkov 6 úprava jazdnej doby prevádzková potreba
22 rozdelený na X10 a spoj 6 bude jazdiť X11 prevádzková potreba
13,19,20 časový posun o 5 minút skôr požiadavka OcÚ Liet.Svinná
511432 Žilina Žilina-Kunerad 7 časový posun o 6 min.neskôr, vytvorenie prípoja na 511433/5, požiadavka OcÚ Kunerad
spoj bude skrátený po ZŠ požiadavka OcÚ Kunerad
14 bude vedený od ZŠ požiadavka OcÚ Kunerad
41,48 budú vedené do Žiliny a späť, obnovený pôvodný stav požiadavka OcÚ Kunerad
51,53,60 zrušené požiadavka OcÚ Kunerad
511434 Žilina Žilina - Rajec 37 nový spoj, presunutý z linky 511436 požiadavka OcÚ Zbyňov
511435 Žilina Žilina - Prievidza 2, 6 úprava času na zastávke Šuja, pri moste prevádzková potreba
511436 Žilina Žilina-Rajec 15 presunutý na linku 511434 ako spoj 37 - bude vedený cez Zbyňov a Jasenové požiadavka OcÚ Zbyňov

Prečítajte si viac:Zdroj: SAD Žilina