Žilinčan pripravil projekt pre kompostovanie, teraz potrebuje našu pomoc


Foto: Žilinčan pripravil projekt pre kompostovanie, teraz potrebuje našu pomoc
Galéria: 8 fotiek

Spracovanie a recyklácia odpadov je problematikou, ktorá je na Slovensku v úzadí. V nedávno zverejnenom rebríčku členských štátov EÚ je Slovensko v recyklácii komunálneho odpadu len 3. od konca. Výhody separovania a triedenia nevidno okamžite, no okrem iného sa môže časom pre ľudí zapojených do kompostovania teoreticky znížiť poplatok za komunálny odpad, zatiaľ je to však len úvaha zakladateľa projektu. Ako?

Mladý Žilinčan prišiel s návrhom projektu kompostovania

Iniciátor projektu Kompostuj.me Michal Vavrík prišiel s myšlienkou zrealizovať kompostovanie aj pre Žilinčanov. „Ľudia v súčasnosti neseparujú odpad, pretože nemajú dostatok informácii čo sa robí s odpadmi ďalej a či sú naozaj odpady ďalej využívané. Jedným z krokov nášho projektu je aj šírenie osvety. Kvalitná a zodpovedná informačná kampaň pomôže znížiť podiel bioodpadu v komunálnom odpade,“ dodal Michal, ktorý založil OZ Kompostujme a vypracoval projekt pre sídlisko v Žiline.

Druhým podstatným krokom je zavedenie separovania a kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu. OZ Kompostujme plánuje zabezpečiť špeciálne prevzdušnené koše spolu s rozložiteľnými vreckami, do ktorých budú občania vyhadzovať svoj bioodpad. Tie následne vynesú namiesto do kompostéru namiesto kontajnerov. Ten bude však umiestený v blízko kontajnerov.

Kompostér už existuje, zapojených je 7 domácností

Že myšlienka môže reálne fungovať a projekt naberá na realizácii, potvrdzuje aj fakt, že prvý prototyp kompostéru je už osadený v centre mesta na spoločnom dvore. Avšak aj mimo projekt nájdeme ľudí, ktorí už kompostujú takpovediac „na vlastnú päsť“.  „Pri pohľade na štatistiky si myslím, že ak by začalo separovať a kompostovať bioodpad napríklad 30 domácností, okamžite sa zníži % bioodpadu v komunálnom odpade a to znamená, že zhodnotenie až 4 tony bioodpadu na skoro 2,5 tony kvalitného organického kompostu za 1 rok. Okrem toho vytvoríme vzorový príklad pre širokú verejnosť a budeme mať dobrý pocit zo zmysluplnej činnosti, ktorý má terapeutické účinky a zabraňuje napríklad vzniku chorôb,“ dodal Michal Vavrík, ktorý spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vyrobil prvý kompostér z paliet.

Ako sa zapojiť?

Každý, koho problematika separovania a kompostovania bioodpadu zaujíma, alebo by chcel kompostovať v mieste svojho bydliska či má záujem pomôcť pri realizácii tohto projektu, má dvere otvorené. Rovnako tak ľudia stojaci za projektom prosia tých, ktorí už kompostujú, aby ich kontaktovali. Pomôcť môžeme však aj my ostatní – hlasovaním v súťaži.

Hlasovať môžete na http://www.unilevervyzva.sk/83.komunitne-kompostovanie-v-ziline/, pričom hlasovanie trvá len do (nedele) 18.1.2015 23:59. V tejto súťaži postupuje prvých 20 projektov, preto je každý hlas potrebný. OZ Kompostujme a rovnako Michal ďakujú za podporu.
Tiež môžete hlasovať za ďalší žilinský projekt, tiež s tematikou odpadu - http://www.unilevervyzva.sk/97.pure-junk/ .Tretím žilinským projektom v súťaži je rekonštrukcia ihriska pre americký futbal http://www.unilevervyzva.sk/67.projekt-warriors-rekonstrukcia-ihriska-pre-strednu-skolu/.


Podporme projekty zo Žiliny a zlepšime tak kvalitu života.