Slovenská správa ciest údajne kanalizáciu v Bytčici vyčistila, stále je však zanesená nečistotami


Foto: Slovenská správa ciest údajne kanalizáciu v Bytčici vyčistila, stále je však zanesená nečistotami

Mnohí obyvatelia mestskej časti Žilina - Bytčica sú nahnevaní z prístupu kompetentných k správe a údržbe frekventovanej cesty prvej triedy. Počas búrok a dažďov s výdatnejšími zrážkami totiž dochádza k zatápaniu vozovky. Dôvodom je upchatá dažďová kanalizácia, ktorá ma vodu odvádzať do potoka.

Voda stojaca na ceste nielen komplikuje prejazd autám ale končí aj na oplotení rodinných domov a často ňou autá špliechajú chodcov. Chodci majú zasa znemožnený prechod cez cestu. Naposledy bol úsek Hlavnej ulice pod vodou v piatok 7. júna po daždi. Hladina dosahovala miestami až 15 centimetrov.

„Už niekoľko rokov správca cesty I/64, ktorým je SSC, nečistí úsek Žilina - Bytčica. Sú upchaté rošty na odvádzanie dažďovej vody. Kompetentní sa správajú tak, ako keby nevedeli, že aj v Bytčici je cesta v ich správe,“ uviedol ešte minulý rok poslanec za mestskú časť Anton Trnovec.

Vedenie mesta Žilina dokonca v tejto veci zaslalo oficiálnu výzvu Slovenskej správe ciest, aby problém riešila. Už v minulosti nám však žilinská radnica potvrdila, že komunikácia so Slovenskou správou ciest nie je jednoduchá. V niektorých prípadoch vyzývali listami o urgentné zjednanie nápravy, odpoveď ale nedostali.

„Áno, komunikujeme v tejto veci so Slovenskou správou ciest. V pondelok 10. 6. 2019 sme im zaslali list s podnetom, aby riešili tento problém,“ uviedla ešte v júni Barbora Zigová, hovorkyňa mesta.

Otázky na dažďovú kanalizáciu v Bytčici sme položili správcovi cesty aj my. Odpoveď nám ale nedorazila, preto sme využili možnosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a získali sme nasledovné vyjadrenie:

„Uličné vpuste sú opakovane zanášané naplavenými nečistotami z miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré sú v správe Mesta Žilina. Na základe uvedeného vyzvala SSC IVSC Žiline Mesto Žilina k vykonaniu opatrení, aby nedochádzalo k zanášaniu vpustí na ceste I. triedy,“ uviedol Miroslav Krajňák, vedúci oddelenia technickej normalizácie a výmeny informácií SSC.

Údržba sa podľa jeho slov vykonáva podľa potreby a pridelených finančných prostriedkov. Oficiálna odpoveď uvádza, že uličné vpuste dažďovej kanalizácie v spomínanom úseku boli čistené na konci mesiaca jún 2019.

Aktuálne fotografie z utorka 9. júla 2019 však zachytávajú stále upchaté vpuste a nečistoty na kraji vozovky.

Prečítajte si viac: