Žilinský samosprávny kraj získal 300-tisíc eur na rozvoj kultúry a cezhraničného vzdelávania


Foto: Žilinský samosprávny kraj získal 300-tisíc eur na rozvoj kultúry a cezhraničného vzdelávania Foto: Žilinský samosprávny kraj

Žilinská župa pokračuje v získavaní fondov z Európskej únie v rámci cezhraničnej spolupráce. Výbor pre Mikroprojekty INTERREG PL – SK schválil projekty pre 8 obcí v Žilinskom kraji v celkovej hodnote takmer 300-tisíc EUR.

Žilinská župa pokračuje v získavaní eurofondov v rámci cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce. Prostredníctvom strešných projektov si mestá, obce a verejné subjekty môžu realizovať mikroprojekty, ktorých hlavným cieľom je rozvoj a posilnenie spolupráce medzi krajinami na oboch stranách hranice najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu ako aj v sociálnej a ekonomickej oblasti.

Aktuálne výbor pre mikroprojekty schválil žiadosti vo výške približne 282 000 EUR v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a rozvoja cezhraničného vzdelávania. Projekty sú schválené pre obce Zubrohlava, Sihelné, Klin, Rabča, Novoť, Beňadovo, Nová Bystrica a Turzovka.

Hospodársky rast a sociálny rozvoj oravskej Zubrohlavy a poľskej Lipnice Wielky má priniesť projekt Vandrujeme cez hranice. V rámci neho bude vybudovaná turistická infraštruktúra pri cyklotrasách ako napríklad vyhliadková veža a oddychové miesta. Na doterajšie partnerstvá nadviazali obec Rabča s gminou Swinna projektom Odovzdávanie dedičstva predkov mladým pokoleniam.

ieľom je vzbudiť záujem o ľudové tradície u mladej generácie vytvorením folklórneho súboru a spoločným tréningom so súborom Hajduki z partnerskej gminy. Oživiť zabudnuté goralské zvyky má zas pomôcť spolupráca obce Klin s Gminou Jeleśnia. Rovnako tak aj ďalšie mikroprojekty majú za cieľ ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva a jeho udržateľné využitie návštevníkmi i domácimi.

Realizovaním mikroprojektov na území Žilinského kraja vzniklo v poslednom období 66 km nových a zmodernizovaných turistických chodníkov a bolo obnovených 26 pamiatok kultúrneho a prírodného dedičstva.

Prečítajte si viac:

Zdroj: TS Žilinský samosprávny kraj