Dnes najčítanejšie
Žilinský samosprávny kraj ocenil 30 najlepších stredoškolských študentov, pozrite si ich mená

12 jún 2018 - 08:14

Zomrel zakladajúci člen ŠKO Žilina a organizátor hudobného života Mgr. art. Pavel Bienik

Foto: Zomrel zakladajúci člen ŠKO Žilina a organizátor hudobného života Mgr. art. Pavel Bienik
Foto: ŠKO Žilina

Včera, 10. 6. 2018, zomrel v Žiline známy klarinetista, pedagóg, dirigent a organizátor hudobného života Mgr. art. Pavel Bienik. Narodil sa 26. 1. 1936 v Kokave nad Rimavicou. Po štúdiách na konzervatóriu a VŠMU v Bratislave (pedagógovia Jaroslav Jakoubek a Jaroslav Červenka) a trojročnom pôsobení v orchestri DJGT v Banskej Bystrici zakotvil natrvalo v Žiline.

V rokoch 1962 – 2007 pôsobil ako pedagóg klarinetovej hry na Konzervatóriu v Žiline, v rokoch 1970 – 2005 ako vedúci oddelenia dychových nástrojov. V rokoch 1998 – 2002 vyučoval hru na klarinete na Žilinskej univerzite. Jeho odchovanci (aj z hodín komorného muzicírovania) pôsobia v ŠKO Žilina, na ZUŠ aj mimo žilinského regiónu i v zahraničí. Niektorí vyvíjajú aj sólistickú aktivitu.

Jeho dcéra Bibiána Bieniková, ktorá bola tiež jeho žiačkou na Konzervatóriu v Žiline (aj absolventkou VŠMU v triede J. Luptáčika), prevzala po ňom pedagogickú i koncertnú „štafetu“ – je 1. klarinetistkou ŠKO Žilina, známou sólistkou a vyučuje na žilinskom konzervatóriu. Pavel Bienik sa zaslúžil o vybudovanie dychového odboru Konzervatória v Žiline, okrem hry na klarinete vyučoval aj komornú hru a viedol dychový orchester školy. Realizoval veľa výchovných koncertov na Slovensku, ktoré prispeli ku zvýšeniu záujmu o štúdium hry na dychových nástrojoch na hudobných školách i na konzervatóriu v žilinskom regióne.

Nemenej významná bola aj koncertná, dirigentská a organizátorská činnosť Pavla Bienika. V rokoch 1963 – 1974 pôsobil v Symfonickom orchestri mesta Žiliny, potom prešiel do novozaloženého Štátneho komorného orchestra Žilina, kde pôsobil na poste 1. klarinetistu v rokoch 1974 – 1984. V roku 1979 založil a viedol Mestský dychový orchester pri PKO Žilina a 1983 založil a dirigoval dychový súbor Fatranka v Žiline. V rokoch 1986 – 1992 pôsobil ako klarinetista a dirigent v Kúpeľnom orchestri v Trenčianskych Tepliciach.

V rozhlasovom štúdiu Banská Bystrica realizoval niekoľko nahrávok ako sólista i ako člen komorných zoskupení. Aktívne sa zapájal do hudobného života, bol členom Zväzu koncertných umelcov, člen organizačného výboru Združenia dychových hudieb Slovenska (1993 – 2003) a člen a neskôr predseda organizačného výboru MŠ SR pre súťaže študentov slovenských konzervatórií a člen porôt mnohých ďalších súťaži (1969 – 2003).  

„Ťažisko Bienikových zásluh spočíva v pedagogickej a organizátorskej činnosti vo sfére dychových hudieb aj mimo regiónu severozápadného Slovenska. Ako člen dychových zoskupení, vedúci dychových telies sa významne podieľal na zvýšení záujmu o štúdium hry na dychových nástrojoch v regióne (ZUŠ, Konzervatórium) i o popularizáciu hudby. Má veľké organizačné skúsenosti, dlhoročnú dirigentskú prax (dychovky, promenádne koncerty).(V. Čížik: Pavol Bienik. Spracovanie hesla pre potreby Hudobného centra.)

V roku 1996 získal v Bratislave Cenu Karola Pádivého za dlhoročnú cieľavedomú, všestrannú odbornú hudobnú a organizátorskú činnosť. V roku 2017 obržal cenu Genius loci Solnensis, ktorú udeľuje Zbor Žilincov významným rodákom a obyvateľom mesta za celoživotnú tvorivosť a zásluhy o rozvoj Žiliny. Rozlúčka s Mgr. art. Pavlom Bienikom bude v stredu 13. 6. 2018 o 14.00 na Starom cintoríne v Žiline.


0 zdieľaní
Zdroj: ŠKO Žilina

Dopravný servis
Nemocničná
Prekážka na ceste
01:53
Oškerda
Prekážka na ceste
00:52
Nemocničná
Prekážka na ceste
00:29
Matice slovenskej
Dopravná nehoda
23:57
Strečno
Prekážka na ceste
22:40
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina