07 október 2017 - 16:54

Mestské zastupiteľstvo v pondelok mimoriadne zasadne, rokovať bude aj o kúpe pozemku pred kasárňami

Foto: Mestské zastupiteľstvo v pondelok mimoriadne zasadne, rokovať bude aj o kúpe pozemku pred kasárňami

Primátor mesta Žilina Igor Choma zvolal na pondelok 09. októbra 2017 o 14:00 hod. Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, na ktorom budú poslanci prejednávať aj možnosť nadobudnutia pozemku oproti budovám kasární. Spolu tri parcely o rozmeroch takmer 6-tisíc metrov štvorcových navrhuje predkladateľ odkúpiť za sumu 667-tisíc eur.


Program pozvánky obsahuje okrem otvorenia a záveru dva body, jedným je návrh Všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Pred ním budú mestskí poslanci rokovať o nakladaní s majetkom.

Na pozemkoch by mohla viesť komunikácia či cyklotrasa, cena za meter štvorcový je viac ako 114 eur

Parcely o rozmeroch 2 424, 2 338 a 1 066 metrov štvorcových chce mesto odkúpiť do svojho vlastníctva, nakoľko má zámer využiť ich pre postavenie cestnej komunikácie medzi ulicami Saleziánska a Žitná.Tá by mala zlepšiť dopravnú obslužnosť západnej časti centra a jej napojenie na južnú časť centra.

Strategický plán rozvoja mesta do roku 2025 navyše počíta v danej lokalite aj s výstavbou pešej a cyklistickej komunikácie. „Vytvoriť novú urbanistickú úroveň odpočinkovej zóny ako mestského parku nnad ulicou Rajecká so železničnou traťou a ulicou Bytčická od Saleziánov po Solinky ako pešie prepojenie sídliska Hliny a Solinky s mestskou časťou Závodie a Bánová,“ kladie si za cieľ mesto v sekcii urbanizmu strategického plánu.


Vzhľadom na to, že tieto strategické dokumenty znižujú možnosť využitia pozemkov, navrhli ich majitelia mestu odkúpenie za sumu stanovenú znaleckým posudkom. Ten vypracoval Ing. Igor Nika a jednotková cena predstavuje 114,46 eur za meter štvorcový. Metská rada, ktorá bola posledným riadnym zastupiteľstvom zrušená, v minulosti neodporučila odkúpiť pozemky aj pre ich vysokú cenu.

„Mestská rada neodporúča odkúpenie nehnuteľností, ale odporúča rokovať o ich cene na úrovni primátora mesta a žiada doplniť dopravné riešenie danej lokality, ak už jestvuje v dopravnom genereli,“ spresňuje dôvodová správa v predkladanom materiáli. Mesto majiteľa pozemkov oslovilo s požiadavkou na zníženie ceny, avšak bezúspešne.

Pozemky sú k dispozícii na predaj alebo prenájom už dlhšiu dobu, čo indikuje aj billboardový pútač na ich okraji.


  5 fotiek v albume0 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Práca na ceste
10:20
Strečno
Prekážka na ceste
10:20
Strečno
Kolóna
10:19
Strečno
Kolóna
10:19
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina