Dnes najčítanejšie
Autá stojace v rozsiahlej kolóne v smere na Terchovú vytvorili žiarivú svetelnú reťaz

10 august 2022 - 23:45
Anna Holešová

FOTO: Nekvalitne opravené chodníky na Solinkách mesto od zhotoviteľa neprevzalo, žiada nápravu

Na žilinskom sídlisku Solinky prebiehala začiatkom augusta oprava chodníkov, ktoré boli v zlom technickom stave. Miestni obyvatelia však neboli spokojní s priebehom stavebných prác. V príspevku na sociálnej sieti preto v piatok 5. augusta zdieľali niekoľko fotografií chodníkov, ktoré považovali za nedostatočne opravené. 

Väčšina spomínaných fotografií bola zhotovená na ulici Jaseňová. Nová vrstva asfaltu zakryla v predošlých dňoch viaceré chodníky, prípadne časti chodníkov v blízkom okolí tejto ulice. Snímky od občanov zachytávali výškové rozdiely medzi starým a novým povrchom chodníkov, neestetické prechody, nerovnosti a okolie zašpinené od asfaltu.

„My to máme pred panelákom, fakt to vyzerá strašne, veriť v ďalšiu zjednocujúcu vrstvu by bolo veľmi naivné?“ „Aj niekto kontroluje tých fušerov? Presne takto to dopadlo, 1,5 centimetrový rozdiel, na zakopnutie hlavne pre malé deti, a bordel. Kde sa dá zavolať, nech si to prídu kompetentný skontrolovať?“ pýtali sa v komentároch obyvatelia Soliniek.

Podľa jedného z nich vznikol neporiadok a prach v okolí aj nevhodným štýlom upratovania po skončení opráv. Pracovníci mali kusy asfaltu rozdrviť lyžicou stroja a následne po nich prejsť valcom, čím vytvorili množstvo prachu a štrku.

Mesto Žilina svojich občanov neskôr uistilo, že opravy ešte neboli ukončené a chodníky budú opravené. Do dnešného dňa na ulici Jaseňová pribudli spoje starých a nových častí chodníka zo živicového materiálu. Vďaka tomuto zjednoteniu by už nemalo hroziť zakopnutie o čerstvý asfalt. Niektoré miesta však aj naďalej zostávajú nekvalitne opravené, čo dokumentuje aj fotoalbum článku.

„Opravy chodníkov, ktoré sa momentálne na Solinkách realizujú, neboli ukončené a chodníky neboli prevzaté. V rámci priebežnej kontrolnej činnosti diela boli zistené vady a nedorobky, ktoré boli mestom ako objednávateľom so zhotoviteľom riešené a budú predmetom reklamácie v zmysle zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude zabezpečovať nápravu,“ uviedla Katarína Gazdíková, vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou mestského úradu v Žiline.

Povrchovú úpravu miestnych komunikácií a chodníkov v Žiline zabezpečuje firma VHS-Asfalty, s.r.o. Táto spoločnosť podpísala s mestom zmluvu, v ktorej sa zaväzuje vykonávať potrebné asfaltérske práce až do vyčerpania dohodnutej sumy 550-tisíc eur, najneskôr však do konca októbra 2022.Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Policajná hliadka
01:15
Hričovská
Iné nebezpečenstvo
00:52
Radoľa
Práca na ceste
00:13
Terchová
Jama na ceste
00:12
Bytčica, Dlhá
Dopravná nehoda
23:43
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina