Dnes najčítanejšie
Polícia pátra po dvoch Žilinčanoch, ktorí sa skrývajú a vyhýbajú sa tak nástupu do väzenia

26 január 2022 - 23:50
Juliána Hazuchová

Pandémia ovplyvnila sociálne zariadenia v Žilinskom kraji. Pre nedostatok pracovníkov pripravujú nový študijný odbor

Foto: Pandémia ovplyvnila sociálne zariadenia v Žilinskom kraji. Pre nedostatok pracovníkov pripravujú nový študijný odbor
Foto: ilustračné / pixabay.com
Získavajte aktuálne správy prostredníctvom Telegramu Sledovať Telegram

Sociálne zariadenia sú dočasným domovom pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Život v nich je počas pandémie náročnejší nielen pre klientov ale aj pre zamestnancov a ich činnosť sa musí prispôsobovať meniacej sa situácii.

Vedúca oddelenia komunikácie pre Žilinský samosprávny kraj Lucia Lašová nám priblížila v rozhovore aktuálne fungovanie v zariadeniach i náročnú prácu zamestnancov.

Počas rozhovoru sme sa dozvedeli, že záujem o prácu v sociálnych zariadeniach je v Žilinskom kraji nízky a že v Liptovskom Mikuláši sa plánuje otvoriť nový študijný odbor opatrovateľ/-opatrovateľka, ktorý by mal vytvoriť atraktívnejšie podmienky pre prácu mladých ľudí v tejto oblasti.

V rozhovore s Luciou Lašovou sa dočítate aj o tom:

  • v akej výške je naplánovaný rozpočet pre rok 2022,
  • aké nové výstavby zariadení sa chystajú,
  • aký je záujem o prácu v sociálnej oblasti,
  • akou formou sú pracovníci za prácu odmeňovaní 

Koľko sociálnych zariadení sa aktuálne nachádza v Žilinskom samosprávnom kraji?

V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 26 zariadení s kapacitou 3389 prijímateľov sociálnych služieb. Celkovo má kraj 79 zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré sú zriadené mestami a obcami s kapacitou 6098 klientov.

Ako ovplyvnila pandémia fungovanie zariadení?

Pandémia ovplyvnila život v zariadeniach sociálnych služieb, tak, ako ovplyvnila život nás všetkých. Naši zamestnanci, hlavne zdravotnícky personál a sociálne pracovníčky sa však snažia, aby bol život našich klientov čo najviac podobný tomu, ako bol pred pandémiou a snažia sa chrániť našich klientov nielen fyzicky pred nákazou (zvýšenou dezinfekciou a dodržiavaním protipandemických opatrení), ale hlavne psychicky a ak je to možné, robiť s nimi terapie a udržiavať sociálny život v čo najväčšej možnej miere. Samozrejme, v prípade výskytu nákazy, dochádza k obmedzeniam činností, pohybu, sociálnych kontaktov. Naše zariadenia majú vonkajšie priestory, kde mobilní klienti môžu tráviť čas bez toho, aby prišli do kontaktu s ľuďmi zvonku. Prechádzky po meste, resp. návštevy kultúrnych podujatí, ako to bolo v minulosti, sú teraz obmedzené.

Lekári majú do zariadení sociálnych služieb prístup, taktiež naši klienti, v prípade potreby a za dodržania prísnejších opatrení, chodia na vyšetrenia do nemocníc.

V akej výške má Žilinský samosprávny kraj schválený rozpočet pre sociálne zariadenia?

Rozpočet pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je zverejnený na stránke www.zilinskazupa.sk kde sú k nemu uvedené podrobnejšie informácie. V roku 2021 bol rozpočet nižší z dôvodu prechodu z formy rozpočtových organizácií na príspevkové organizácie, kedy sa do rozpočtu prestali započítavať úhrady klientov. Pre rok 2022 je rozpočet plánovaný vo výške 40 395 480 eur.

Ako sú momentálne naplnené kapacity v zariadeniach?

Vzhľadom na prebiehajúcu pandemickú situáciu a nevyhnutnosť udržiavať karanténne miesta, nie sú naše zariadenia sociálnych služieb obsadené na 100% ich kapacity, momentálne sú naše ZSS obsadené na 93,1%. Proces obsadenia uvoľneného miesta v zariadení sociálnych služieb podlieha stanoveným kritériám, ktorých splnenie je v období pandémie časovo náročnejšie. Zároveň evidujeme určitý pokles záujmu o umiestnenie do našich zariadení, ktorého dôvodom je i to, že mnohí ľudia pracujú formou home-office a doma poskytujú svojim príbuzným starostlivosť.

Plánuje sa v rámci kraja rozširovanie kapacít?

V existujúcich zariadeniach rozširovanie kapacít neplánujeme. Trend je poskytovať vyšší komfort pre klientov ako napríklad meniť posteľové izby a podobne. Priestory v budovách našich zariadení sociálnych služieb sú maximálne využité. Pomohla by výstavba nových zariadení. Žilinský kraj buduje kapacity menej rozvinutých služieb v kraji. Momentálne prebieha výstavba zariadenia Domov na polceste Horizont v Žiline - Bytčici a mal by byť dokončený v roku 2022.


Ďalej sa pripravuje projekt výstavby Alzheimer centra v Mošovciach, ale tiež budovanie zariadení, kde budú poskytované komunitné služby, teda služby pre menší počet klientov. To plánujeme v Zákamennom, v Ružomberku, v Čadci.

Darí sa kraju personálne pokryť potreby zariadení?

práca v zariadeniach sociálnych služieb je náročná a počas pandémie sa stala ešte viac náročnou a to nielen po fyzickej, ale i po psychickej stránke, mnohí starší zamestnanci odišli do dôchodku, mnohí sú dlhodobo PN. Pozorujeme, že záujem mladšej generácie o túto prácu je nízky, aj preto Žilinský kraj pripravuje nový študijný odbor na SZŠ v Liptovskom Mikuláši – opatrovateľ / opatrovateľka, kde chce vytvoriť atraktívnejšie podmienky na štúdium zdravotno – sociálnej oblasti pre mladých ľudí.

Pravidelne zisťujeme formou dotazníkov spokojnosť našich PSS a ich príbuzných s personálom, poskytovanými službami, zdravotníckou a sociálnou starostlivosťou, priestormi, stravou, a pod. a takto zisťujeme spokojnosť personálu s podmienkami v našich zariadeniach sociálnych služieb. Klienti i príbuzní hodnotia spokojnosť s personálom veľmi dobre, v tomto roku ešte mierne vzrástla.

Je finančné ohodnotenie pracovníkov dostatočné?

Čo sa týka finančného ohodnotenia tak dochádza k pravidelnej valorizácii platov, osobný príplatok sme zastabilizovali na 12% v rámci zariadení, je na vedení jeho prerozdeľovanie. Zdroje, ktoré v zariadení zostávajú, môžu riaditelia použiť na mimoriadne odmeny, nevracajú ich do rozpočtu župy. Zdravotníckym zamestnancom garantujeme kreditové príplatky, príspevky na rekreáciu, ďalšie benefity plynúce z kolektívnych zmlúv. Zamestnanci boli práve v čase covidu už tretíkrát finančne odmenení zo strany MPSVR SR. Zaviedli sme i morálne ocenenie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb, bohužiaľ, tento rok sme oceňovanie nemohli kvôli pandémii uskutočniť, presunuli sme ho na čas zlepšenej situácie.

Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Kolóna
07:40
Strečno
Kolóna
07:38
Strečno
Kolóna
07:30
Rajecké Teplice
Iné nebezpečenstvo
07:30
Strečno
Kolóna
07:28
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia