Dnes najčítanejšie
Polícia pátra po dvoch Žilinčanoch, ktorí sa skrývajú a vyhýbajú sa tak nástupu do väzenia

24 január 2022 - 12:49
Juliána Hazuchová

Rekonštrukcia plynovodov na Murgašovej ulici v Žiline začne už na jar a spôsobí viaceré obmedzenia

Foto: Rekonštrukcia plynovodov na Murgašovej ulici v Žiline začne už na jar a spôsobí viaceré obmedzenia
Foto: ilustračné / pixabay.com
Získavajte aktuálne správy prostredníctvom Telegramu Sledovať Telegram

V širšom centre Žiliny už čoskoro odštartuje veľká rekonštrukcia plynovodu, ktorá čiastočne obmedzí obyvateľov aj dopravu. O plánovaných prácach na Murgašovej ulici sme informovali v nedávnom článku. Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. získala na obnovu stavebné povolenie ešte koncom minulého roka.

Práce budú rozdelené na viacero etáp a ukončenie rekonštrukcie by malo byť do januára 2026. V súvislosti s plánovanou obnovou sme oslovili manažéra spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. pre externú komunikáciu Milanom Vangom.


V rozhovore s Milanom Vangom sa dočítate aj o tom:

  • v ktorom období budú práce prebiehať,
  • aké obmedzenia sa budú týkať obyvateľov,
  • na akých ďalších uliciach v Žiline sú plánované práce na plynovodoch.

Aký je hlavný dôvod na rekonštrukciu?
Zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť – ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu – udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. Naša spoločnosť na základe spomínaného hodnotenia následne pristupuje k rekonštrukcii plynovodov, ako je to aj v prípade aktuálne plánovanej rekonštrukcie v Žiline.

Práce na Murgašovej ulici sú súčasťou stavby „Rekonštrukcia plynovodov Žilina A. Kmeťa 3.SC“. Hlavným dôvodom rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti, funkčnosti plynovodnej siete a jej optimalizácia z hľadiska dimenzií potrubia.

Kedy predpokladáte, že začnú rekonštrukčné práce? Ako dlho budú práce trvať, prípadne v akých intervaloch sa budú realizovať?
S cieľom čo najmenej zasahovať do komfortu odberateľov plynu sa snažíme všetky rekonštrukčné práce plánovať mimo vykurovacieho obdobia. Termín realizácie prác sme navyše zvolili v období, keď sú vo vašom regióne štatisticky najnižšie odbery zemného plynu, aby dotknutí odberatelia pocítili obmedzenie čo najmenej.

Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi je plánované do 15. marca 2022. Následne zhotoviteľ začne práce realizovať postupne až do 30. októbra 2022 na uliciach: M. Rázusa, Tichá, Stárkova, Na Šefranici, F. Ruppeldta, D. Krmana, Murgašova – poradie si stanoví zmluvný zhotoviteľ na základe svojho harmonogramu.

Je možné, že počas rekonštrukcií vzniknú odstávky, výkopy či uzavreté ulice, ktoré by mohli obmedziť obyvateľov? 
Spoločnosť SPP – distribúcia pri všetkých svojich činnostiach súvisiacich s budovaním, údržbou alebo rekonštrukciou distribučnej siete plynu vždy dbá na výber technicky najvhodnejšej a najefektívnejšej technológie. Pri všetkých činnostiach je našou snahou nájsť riešenia ako zasahovať do terénu čo najkratšiu dobu a aby sme v rámci možností stavebnými činnosťami a prerušením distribúcie plynu čo najmenej obmedzovali bežný život obyvateľov.

Obyvateľov dotknutých ulíc budeme, žiaľ, nútení obmedzovať výkopovými prácami, pohybom stavebných mechanizmov a dopravnými obmedzeniami podľa schváleného Projektu dočasného dopravného značenia. Prerušenie distribúcie plynu do jednotlivých odberných miest bude však iba krátkodobé, maximálne na 24 hodín, čo je nevyhnutné pri prepájaní odberných plynových zariadení na novovybudovaný plynovod.

Plánuje spoločnosť SPP – distribúcia v blízkej budúcnosti rekonštrukcie aj v iných častiach Žiliny?
V roku 2022 plánujeme v Žiline realizovať aj ďalšie stavby: Rekonštrukcia plynovodov Žilina, Závodského 2.SC na ul. Západná, Školská a Pekná, Rekonštrukcia plynovodov Žilina, A. Kmeťa 1.SC, 2. časť na ul. Hviezdoslavova a Rekonštrukcia plynovodov Žilina, ul. A. Kmeťa - Závodská cesta, 2. etapa na ul. Škultétyho, Závodská cesta.

Našu spoločnosť mrzí, že musíme rekonštrukčnými stavebnými prácami zasahovať do komfortu obyvateľov dotknutých ulíc, uvedená rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany životov, zdravia a majetku všetkých odberateľov, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do ich odberných miest. Preto sa obyvateľom Žiliny vopred ospravedlňujeme za obmedzenia a prosíme všetkých o trpezlivosť a zhovievavosť počas celej doby realizácie rekonštrukčných prác. Našou snahou je prostredníctvom nášho zmluvného zhotoviteľa dodržať plánované termíny rekonštrukcie plynovodu a zrealizovať ju v čo najvyššej kvalite.Dopravný servis
Strečno
Kolóna
06:56
Hlavná, Bytčica
Kolóna
06:40
Oškerda
Práca na ceste
06:39
Mojšova Lúčka
Kolóna
06:39
Mojšova Lúčka
Kolóna
06:30
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia