Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Žilinu zasiahlo husté sneženie, viaceré cesty sú šmykľavé. Pri nemocnici sa prevrátilo auto na strechu

07 december 2021 - 11:30

Žilinský poslanec navrhuje vylúčenie tranzitnej dopravy z Nemocničnej a Mostnej ulice

Foto: Žilinský poslanec navrhuje vylúčenie tranzitnej dopravy z Nemocničnej a Mostnej ulice
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

V centre Žiliny chcú vylúčiť tranzitnú nákladnú dopravu počas nočných hodín. Po dostavbe diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala by sa mohol zákaz rozšíriť na celý deň.

Z dvoch najfrekventovanejších ulíc v centre Žiliny by sa mohla v budúcom roku vytratiť tranzitná nákladná automobilová doprava. Poslanec žilinského mestského zastupiteľstva Denis Cáder navrhuje prijať opatrenia s cieľom jej vylúčenia z Nemocničnej a Mostnej ulice. V prvom kroku len počas nočných hodín, v ďalšom má nasledovať úplný zákaz.

Návrh poslanca aktuálne prešiel rokovaním Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Tá po prehodnotení navrhla samotnému mestskému zastupiteľstvu žiadať prednostu úradu, aby zabezpečil potrebné kroky na vylúčenie tranzitnej dopravy z centra mesta.

V rámci prvého kroku má dôjsť k vylúčeniu tranzitu v čase od 21:00 hod. do 07:00 hod. nasledujúceho dňa. Toto opatrenie by sa malo zrealizovať najneskôr do 30. júna 2022. V druhom kroku plánuje navrhnúť poslanec úplné vylúčenie tranzitnej dopravy z uvedených ulíc najskôr po dokončení a otvorení diaľnice D1 vrátane tunela Višňové.

V súčasnosti platí zákaz nákladným autám iba v smere od Košickej ulice

Vyznačenie trasy, z ktorej má byť vylúčená tranzitná doprava

Realizáciu bude nevyhnutné vopred komunikovať nielen s okresným ale aj krajským dopravným inšpektorátom, správcom cesty a ďalšími dopravnými autoritami. Samospráva bude navyše musieť získať kapacitné posúdenia. V materiáli je riešený najmä dopad na životné prostredie, kvalitu bývania, ovzdušie, hluk, smog a prašnosť.

Žilinský dopravný inšpektorát sa zatiaľ k návrhu nedokáže vyjadriť. Zaujať stanovisko môže až po získaní kapacitného posúdenia a prerokovaní s okresným úradom v Žiline a rovnako aj so správcom cesty - Slovenskou správou ciest. Kompetentní budú musieť posúdiť, či zákaz nespôsobí výrazné zhustenie dopravy na iných uliciach a tiež to, ako bude vplývať na tranzitnú dopravu smerujúcu od Rajeckej doliny.

„Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline nemôže k predmetnej veci zaujať stanovisko, nakoľko nedisponuje materiálom, ktorý by sa podrobne zaoberal problematikou tranzitnej dopravy v meste Žilina a obsahoval kapacitné posúdenie, ktoré by vyhodnotilo prípadné dopady presmerovania nákladnej tranzitnej dopravy z ulíc Mostná a Nemocničná na celkovú dopravno-bezpečnostnú situáciu v meste Žilina,“ uviedol žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
23:15
Strečno
Jama na ceste
23:12
Mostná
Jama na ceste
22:55
Hričovská
Jama na ceste
22:28
Kragujevská
Dopravná nehoda
20:53
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina