Dnes najčítanejšie
Lidl sa myšlienky vybudovania predajne na Solinkách nevzdal, poslanci v Žiline budú hlasovať o hlasovaní
COVID-19 vývoj situácie v kraji

27 máj 2021 - 10:47

Majetkové pomery mestských poslancov bude žilinská verejnosť poznať v lete. Transparency upozorňuje na porušenie zákona

Foto: Majetkové pomery mestských poslancov bude žilinská verejnosť poznať v lete. Transparency upozorňuje na porušenie zákona
Foto: Ilustračné / unsplash.com - Cytonn Photography

Od 1. januára 2020 platí novelizované znenie zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktoré ukladá povinnosť vyplňovania majetkových priznaní aj poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline. Ako vyplýva zo zistení organizácie Transparency International, Žilina patrí medzi mestá, kde napriek tejto povinnosti doteraz nezverejnili jednotlivé priznania poslancov.

Verejní funkcionári sú povinní vyplniť tlačivá do tridsiatich dní odo dňa prijatia výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu každý rok do 30. apríla, čo je mesiac po riadnom termíne odovzdania daňového priznania za uplynulý rok.

Prvýkrát sa mala teda verejnosť v Žiline dozvedieť majetkové pomery jej zastupiteľov už minulý rok, nestalo sa tak. Vo formulári musia funkcionári uviesť aj to, čí spĺňajú podmienku nezlučiteľnosti výkonu funkcie, aké zamestnanie vykonávajú alebo či podnikajú popri výkone verejnej funkcie.

Dozvieme sa príjem, dary, majetok či užívanie cudzieho majetku

Poslanci budú do tlačív uvádzať aj príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku a majetkové pomery seba, manžel/ky či neplnoletých detí, s ktorými žijú v domácnosti. Vždy k poslednému dňu predošlého roka. Uviesť musia aj dary alebo iné výhody, ktoré prijali, a to vtedy, ak ich hodnota presiahne desaťnásobok minimálnej mzdy.

Zákon jasne špecifikuje aj to, čo sa rozumie pod majetkovými pomermi - ide najmä o vlastníctvo nehnuteľností a hnuteľných vecí, ak presahujú 35-násobok minimálnej mzdy. Ďalej majetkové právo alebo iné hodnoty, rovnako presahujúce tento násobok či záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo výške viac ako 35-násobok minimálnej mzdy.

Funkcionári v Žiline uvedú aj prípadné užívanie nehnuteľného a hnuteľného majetku, ktorý im nepatrí, ak ho užívajú viac ako mesiac a ich hodnota presahuje rovnako 35-násobok minimálnej mzdy. Za uplynulý rok je táto hodnota 20 300 eur. Majetkové priznania ani po roku a pol od začatia platnosti novely nenašla Transparency International na stránke mesta:

„Hoci novela platí už takmer rok a pol, mnohé mestá majetkové priznania poslancov stále nezverejňujú. Viaceré spomedzi stovky najväčších miest a mestských častí Bratislavy a Košíc (na ktoré sa povinnosť tiež vzťahuje) majetkové priznania poslancov za rok 2019 zverejnili až v posledných dňoch potom, ako sa ich na dôvody porušenia v apríli pýtala Transparency. Až v prípade 41 zo stovky radníc sme však priznania nenašli zverejnené na webstránkach ešte ani začiatkom mája 2021. Vrátane veľkých samospráv ako Bratislava, Žilina, Petržalka, Zvolen či Martin. Keďže sú verejní funkcionári povinní oznámenie o majetkových pomeroch a funkciách podať každoročne ku koncu apríla, mestá už meškajú celý jeden rok.“

Zverejnia ich v lete

Hovorca Žiliny potvrdil, že mesto by malo zverejniť priznania za uplynulý rok po tom, ako ich spracujú. Počkať musia na podklady od príslušnej komisie zastupiteľstva, do ktorej agendy spadá oznamovanie majetkových pomerov:

„Agenda oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov mestského zastupiteľstva patrí v zmysle zákona do kompetencie Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta, ktorej sa tieto oznámenia aj podávajú a ktorá je príslušná na ich kontrolu a následné zverejnenie za súčinnosti úradu. Lehotu na zverejnenie oznámení predmetný zákon neupravuje. Zverejnené budú po spracovaní, hneď, ako to bude možné,“ hovorí Vladimír Miškovčík.

Predseda príslušnej komisie Jozef Augustín odhadol, že oznámenia by mohli byť spracované v lete. Niektorí poslanci si odložili podanie daňového priznania, ktoré je v podobe prílohy súčasťou podaných majetkových priznaní. Aj preto podľa predsedu zatiaľ nie je možné špecifikovať presný počet poslancov, ktorí už priznanie odovzdali. Komisia zasadne budúci týždeň:

„Po zasadnutí budú zverejnené majetkové priznania poslancov mesta Žilina na jeho webe, môj predpoklad je júl, nakoľko podľa mojich informácií niektorí poslanci požiadali daňový úrad o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 30. júna. Kroky komisie a mňa ako jej predsedu smerom k poslancom sú každoročne rovnaké a to, že poslancov dva alebo trikrát upozorňujeme na blížiaci sa termín odovzdávania majetkových priznaní približne mesiac až dva vopred.“


Dopravný servis
Mostná
Práca na ceste
21:56
Hričovská
Prekážka na ceste
21:54
Hričovská
Zver pri ceste
20:22
Cesta I/64
Práca na ceste
19:59
Mojšova Lúčka
Kolóna
19:41
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia