Dnes najčítanejšie
FOTO + VIDEO: V rozšírenej križovatke diaľnic D1 a D3 pokladajú asfalt, uzávierky potrvajú do 23. mája

04 máj 2021 - 12:47

Žilinský dopravný podnik dočasne povedie primátor, dôvod odvolania konateľa pozná verejnosť len v náznakoch

Včerajšie mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline malo len jeden bod, ktorý by za normálnych okolností stihli prerokovať a schváliť zastupitelia za niekoľko minút. Personálnu zmenu v spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) museli poslanci riešiť mimoriadne po tom, ako ju neodobrili na poslednom riadnom zasadnutí.

Dôvodom je pre niektorých hlasujúcich, že funkciu dočasného konateľa DPMŽ bude vykonávať primátor Peter Fiabáne, ktorý zároveň odvolal predošlého konateľa Jana Barienčíka. Ten odchádza po viac ako 10 rokoch práce v dopravnom podniku. Verejnosť nepozná presné dôvody jeho odvolania a tieto neboli komunikované ani smerom k poslancom.

Keď sme bývalého konateľa pred niekoľkými dňami oslovili s ponukou možnosti vyjadriť sa k dôvodom odvolania a prezentovať svoj pohľad na vec, využil ju na poďakovanie doterajším pracovníkom a zaželaniu úspechov bývalým kolegom v ďalšej práci.

Vyjadrenie Barienčíka je v súlade s tým, ako to prezentuje aj primátor, a síce, že svoje pôsobenie ukončil po vzájomnej dohode a ani jedna strana to nebude rozsiahlejšie komentovať. Niektorým poslancom sa nepáčilo, že podnik má dočasne viesť práve Fiabáne, hoci ten avizoval, že je to len dočasne a na najnutnejšie úkony. Jeho nominácia vyplynula aj z toho, že z interných personálnych kapacít sa nepodarilo nájsť dočasnú náhradu do doby, kým neprebehne riadne výberové konanie.

Napriek tomu sa niektorým poslancom nepozdáva, že nepoznajú presné dôvody odvolania konateľa dopravného podniku, ktorému sa podarilo pozdvihnúť jeho úroveň. Následná diskusia sa strhla aj na obviňovanie zo starých pôsobení a káuz, nesúvisiacich priamo s chodom žilinského dopravného podniku.

Celé trvanie sa predĺžilo na hodinu a trištvrte, v závere ktorej bola schválená personálna nominácia Petra Fiabáne a ten tak povedie dopravný podnik dočasne až do doby, kým sa nájde nový konateľ. Malo by tak tomu byť v najbližších dvoch mesiacoch.

Čas má ukázať, či nebola chvála prehnaná

Hoci verejnosť nepozná dôvody odvolania, po otázkach a naliehaní poslancov zazneli niektoré aspoň v náznakoch aj na zastupiteľstve, a to z úst viacerých predstaviteľov vedenia mesta. Problémom by mohli byť napríklad vysoké odmeny počas pandemického roku, ktoré si vyplatili predstavitelia dopravného podniku. Na konfliktné situácie a narážky ohľadom toho, že pre odvolanie konateľa neexistoval dôvod a predošlé kontroly v podniku nezistili pochybenia, zareagoval primátor naznačením, že do budúcna to tak nemusí byť:

„Bol by som opatrný v tom chválení, počkajme si, čo prinesie čas. Z mojej skúsenosti je čas najlepší lekár a dá na veľa vecí veľa odpovedí. Na odchádzajúcich zamestnancov sa dá tiež pozerať dvoma spôsobmi. Jeden je, že primátor vytvára neistotu, ale ja ako primátor sa pýtam, prečo odchádzajú ľudia ako je vedúca ekonomického úseku, ako je pracovníčka verejného obstarávania, ak je vo firme všetko v poriadku? To je druhý možný pohľad na vec.“

Zároveň prezentoval dočasný konateľ tri dôvody odvolania, diplomaticky zaobalené do názorových nezhôd:

„Čo sa týka dôvodov na odvolanie, poviem z môjho pohľadu tri - iný pohľad na ekonomické fungovanie spoločnosti, rozdielny pohľad a absencia spolupráce v rámci majetkovoprávneho vysporiadania medzi mestom Žilina a dopravným podnikom, a takisto rozdielny pohľad na riešenie problematiky osvetlenia. Toto sú tri veci, ktoré by som ja pomenoval, nemám záujem a nebudem preberať iné veci na pôde zastupiteľstva. Chcem zdôrazniť, že sú aj ďalšie dôvody, ktoré na toto rokovanie nepatria,“ uzavrel komunikáciu o dôvodoch primátor.

Na prevzatie osvetlenia do správy mesta má poslúžiť aj časť peňazí z nedávno schváleného investičného úveru vo výške 6,5 milióna eur. Presnejšie na vysporiadanie verejného osvetlenia bol predbežne vyčlenený milión eur.

Výberové konanie na funkciu konateľa spoločnosti Dopravný podnik mesta Žilina vyhlási mesto podľa uznesenia poslancov v najskoršom možnom termíne a zároveň do najbližšieho zasadnutia, konaného v júni, bude predložený návrh na vymenovanie víťaza výberového konania za konateľa dopravného podniku. 

Výzvy na projektové prípravy s alokáciou štyri milióny eur

V deň konania mimoriadneho zastupiteľstva bola zverejnená informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na zákazku projektovej prípravy pre modernizáciu infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavby nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline. Zvíťaziť sa podarilo skupine okolo spoločnosti REMING CONSULT a.s. s ponukou na dodanie predmetu zákazky na úrovni 2,8 milióna eur.

Druhá v poradí bola spoločnosť VALBEK&PRODEX spol. s r.o. Peniaze budú z veľkej časti hradené z programu Integrovaná infraštruktúra (OPPI). V závere februára sa zároveň vyhodnocovala veľmi podobná zákazka s názvom “Projektová príprava - výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline”.

Obe zákazky sú súčasťou vyzvania Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci prioritnej osi číslo 3, oprávneným typom aktivity je práve projektová príprava. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie zo zdroja EÚ je 4 089 184,00 eur a spadajú do nich práve tieto dve obstarávania na projektové prípravy.

Do druhej súťaže, vyhodnotenej vo februári, sa rovnako prihlásili dvaja uchádzači vyššie, kedy skupina okolo REMING CONSULT ponúkla plnenie predmetu zákazky za 1,429 milióna eur a VALBEK&PRODEX spol. s r.o za 1,438 milióna eur. Ani jedna firma sa nakoniec nestala víťazom, keďže ich cenou prebila žilinská spoločnosť PROMA s.r.o. V rámci jej ponuky dodá predmet zákazky za 821 tisíc eur, teda o vyše dve pätiny lacnejšie.

Zdroj: ÚVO

 
120 reakcií


Dopravný servis
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
00:43
Budatínska Lehota
Iné nebezpečenstvo
00:13
Strečno
Prekážka na ceste
22:11
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
21:54
Strážov
Jama na ceste
21:27
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia