Dnes najčítanejšie
Od 10. mája bude Slovensko ružové, po úzkom kontakte s pozitívnym budú výnimky z izolácie

26 apríl 2021 - 09:30

Spojenie Žiliny a Martina cyklotrasou brzdí petícia chatárov, trasu akceptujú popri I/18

Foto: Spojenie Žiliny a Martina cyklotrasou brzdí petícia chatárov, trasu akceptujú popri I/18
Foto: ilustračné

Podobne ako pri tuneli Višňové a súvisiacom úseku D1 na rovnakej trase, aj dátum spojenia Žiliny a Martina cyklotrasou pôvodne odhadovali kompetentní na minulý rok. Míľnik platil ešte v roku 2016, kedy sme informovali o zámere.

V roku 2019 bolo ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - po niekoľkých rokoch. Dôvodom zdržania sú vybrané požiadavky na zmenu trasovania cyklodopravnej trasy v malých úsekoch, napríklad pri lávke a pod hradom Strečno, za účelom zvýšenia bezpečnosti.

Namietajúcim prekážali napríklad príliš prudké zákruty. Navrhovaná trasa s dĺžkou viac ako 16 kilometrov má pomôcť vybudovaniu a rozvoju ekologickejšej formy dopravy vrátane cykloturistiky v Žilinskom kraji.

Cyklochodník sa napojí na existujúcu infraštruktúru v Strečne a z druhej strany na ulicu Horná Kružná vo Vrútkach. V roku 2019, po schválení EIA, sme informovali o zámere začať výstavbu v roku 2021 a dĺžke trvania 18 mesiacov.

Chatári nechcú cyklotrasu popod osadu

V tretine aktuálneho roka je zrejmé, že k výstavbe tak skoro nedôjde. Pri navrhovanej cyklotrase v úseku Strečno - Lipovec podali námietky v podobe petície chatári z osady Jánošíkovo (katastrálne územie Nezbudskej Lúčky)

Žiadajú úplné upustenie od výstavby cyklodiaľnice a pozastavenie všetkých prípravných prác. Podľa ich názoru cykloinfraštruktúra poškodí prírodné a historické dedičstvo, naruší unikátnu scenériu Strečnianskeho priesmyku, zničí pokojný a rekreačný charakter ich chatovej osady.

Autori petície vyjadrili presvedčenie, že trasu bude využívať len veľmi úzka skupina rekreačných cyklistov, a tí podľa ich názoru majú už teraz dostatok iných príležitostí na cyklistiku v kraji. Chatári zatiaľ dosiahli pozdržanie výstavby, čo nám potvrdil aj komunikačný odbor župy:

„Petícia spolu s ďalšími aktivitami, ktoré vyvíjajú chatári z Jánošíkova zdržala tento projekt a je predpoklad, že ho ešte v následných konaniach zdrží. Petícia bola zo strany ŽSK vybavená. Okrem toho sa uskutočnili aj osobné stretnutia zástupcov chatárov z Jánošíkova s pani predsedníčkou ŽSK, členmi komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ako aj s pracovníkmi ŽSK priamo v teréne.“

Alternatívu navrhujú popri alebo priamo na hlavnom ťahu I/18

Chatári sú podľa textu sťažnosti ochotní akceptovať zmenu trasovania, avšak len vtedy, ak by cyklodiaľnica viedla výhradne po ľavom brehu Váhu, a to bezprostredne vedľa alebo priamo po štátnej ceste I/18. V odpovedi na petíciu vysvetľuje riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Ján Pavlík, že trasa neprechádza cez chatovú osadu:

„Vedie v depresii pod ňou na pozemkoch Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktoré má Žilinský samosprávny kraj prenajaté. Po ukončení výstavby preto nebude mať takmer žiadny dopad na jej rekreačný charakter. Pre cyklotrasu prebehol proces EIA, z ktorého vyplýva, že po realizácii zmierňujúcich opatrení uvedených v príslušnom záverečnom stanovisku, ktoré sú pre ŽSK ako investora záväzné, nie je predpoklad porušenia práva chatárov na priaznivé životné prostredie.“

Riaditeľ ďalej pripomína, že celý proces EIA prebiehal v rokoch 2016 až 2020 a mohla sa doňho zapojiť aj verejnosť. Chatári z osady Jánošíkovo, ktorí dnes podávajú petíciu, nevyužili žiadnu z možností aktívne sa zapojiť. Na župe navyše neveria, že cieľová skupina užívateľov Vážskej cyklotrasy v úseku Strečno - Lipovec bude pozostávať len z rekreačných cyklistov.

Nasvedčujú tomu výsledky dopravno-sociologického prieskumu a interná štúdia ŽSK, skúmajúca potenciál trasy. Dnes je odhad celkových nákladov na úrovni 13 miliónov eur. Župa ich chce financovať z európskych štrukturálnych fondov.

Dátum začatia výstavby je neznámy

V rámci výstavby by malo dôjsť k postaveniu 19 stavebných objektov vrátane mostu Nezbudská Lúčka - Strečno, mostov v Lipovci a Vrútkach a tiež rekonštrukcii približne 4 kilometrov existujúcej rozbitej cesty z Lipovca do oblasti CHO Jánošíkovo.

Po získaní stavebného povolenia by ŽSK chcel bezodkladne požiadať o získanie financií z fondov EÚ a v prípade ich schválenia robiť všetky kroky k tomu, aby sa so stavbou cyklotrasy Strečno – Lipovec začalo čím skôr. Samospráva plánuje financovať cyklotrasu predovšetkým z európskych štrukturálnych fondov, žiadať o ne plánuje bezodkladne po získaní stavebného povolenia. Ešte v marci cyklotrasa stála na vybavení územného rozhodnutia:

„V súčasnosti čakáme na vydanie územného rozhodnutia na úsek Strečno – Lipovec - Vrútky. Pokiaľ nebude vydané územné rozhodnutie, nemôžeme podnikať ďalšie procesné úkony smerujúce k získaniu vydania stavebného povolenia. Z týchto dôvodov nevieme zatiaľ povedať, kedy bude ukončená projekčná fáza procesu, vrátane vybavenia všetkých potrebných povolení a tým pádom ani následná výstavba,“ dodali na komunikačnom odbore ŽSK.
1365 reakcií


Dopravný servis
Kotešová
Policajná hliadka
20:54
Terchová
Práca na ceste
20:53
Kotešová
Prekážka na ceste
20:27
Na Horevaží
Prekážka na ceste
20:26
Lavobrezná
Práca na ceste
20:09
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia