Dnes najčítanejšie
FOTO + VIDEO: V rozšírenej križovatke diaľnic D1 a D3 pokladajú asfalt, uzávierky potrvajú do 23. mája

16 apríl 2021 - 12:51

Mesto Žilina odstránilo zábrany na ceste z Bytčice do Rosiny, po pár hodinách sa tam objavili opäť

Foto: Mesto Žilina odstránilo zábrany na ceste z Bytčice do Rosiny, po pár hodinách sa tam objavili opäť
Galéria: 3 fotky
Foto: Mesto Žilina

Žilinská samospráva vo štvrtok 15. apríla v ranných hodinách odstránila zábrany, ktoré tvorili prekážku cestnej premávky na pozemnej komunikácii Do Rosiny spájajúcej mestskú časť Bytčica s obcou Rosina.

Zátarasy boli na ceste umiestnené dlhodobo, niekoľko rokov občanom znemožňovali prejazd a vodiči tak využívali okolité miestne komunikácie v obytnej zóne.

Podľa vyjadrenia mesta slúžila časť obmedzenej komunikácie dlhodobo ako súčasť dopravného systému aj v rámci mestskej časti Bytčica. Radnica v danej veci neustále aktívne konala a prekážky cestnej premávky sa už pokúšala odstrániť aj v minulosti.

„Umiestnením prekážok na vozovku došlo k narušeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ako aj k znemožneniu vykonávania údržby. Podľa názoru mesta cestná komunikácia je verejne prístupná miestna komunikácia, ktorú mesto Žilina vedie v technickej evidencii (pasporte) miestnych komunikácií a dopravných objektov,“ informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Problému sme sa detailnejšie venovali v minulosti a oslovili sme aj vlastníkov pozemkov. Kým časť z nich nesúhlasí so sprejazdnením cesty, druhá je naopak za jej plnohodnotné využitie.


Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, oddelenie dopravy je podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) príslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií (cestný správny orgán) a zároveň správca miestnych komunikácií na území mesta.

Podľa zákona o cestnej premávke je „prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov“. Ten, „kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty. Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu a premávku na nich, ani sťažovať ich údržbu,“ spresňuje mesto Žilina.

Samospráva ďalej uvádza, že na odvrátenie takého ohrozenia uloží príslušný cestný správny orgán po dohode so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia, pritom môže byť tiež rozhodnuté po predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, o tom, že potrebné opatrenia sa vykonajú na jeho náklad.

„Na základe uvedeného mesto ako príslušný správca komunikácie v rámci svojej kompetencie zábrany z cestnej komunikácie odstránilo vo štvrtok 15. apríla. Medzičasom boli zábrany na cestu Do Rosiny opäť umiestnené. Samospráva bude ďalej postupovať v zmysle platnej legislatívy tak, aby bola uvedená miestna komunikácia prejazdná,“ dodal hovorca.


509 reakcií
Zdroj: TS Mesto Žilina


Dopravný servis
Budatínska Lehota
Iné nebezpečenstvo
00:13
Strečno
Prekážka na ceste
22:11
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
21:54
Strážov
Jama na ceste
21:27
Bratislavská
Policajná hliadka
21:11
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia