Dnes najčítanejšie
VIDEO: Na ulici Vysokoškolákov niektorí vodiči bránia plynulej jazde a zipsovému radeniu

17 február 2021 - 16:02
INZERCIA

Bolesti chrbta liečia v Žiline ako prví v krajine už aj pomocou ozónu pod magnetickou rezonanciou

Podľa štatistík postihujú bolesti chrbta minimálne dve tretiny obyvateľov aspoň raz za život, závažný medicínsky, spoločenský aj ekonomický problém vedia v poliklinike Žilpo na Vlčincoch v Žiline riešiť už aj ozónoterapiou. Ako prví na Slovensku tak prinášajú možnosť liečby bolesti chrbta alternatívnym spôsobom.

„Finančné náklady na liečbu nie sú zanedbateľné, práceneschopnosť obyvateľstva je väčšinou dlhodobá. Príčinou bolesti chrbta v 90 percentách predstavuje vyklenutie medzistavcovej platničky do chrbticového kanála, čomu hovoríme „hernia disku“. Táto platnička zatlačí na odstupujúci nervový koreň v chrbticovom kanáli, ktorý opuchne, čo sa prejaví propagáciou bolesti do príslušnej dolnej končatiny. Liečba bolesti chrbta má určitú hierarchiu. Na prvom mieste ide o liečbu konzervatívnu,“ vysvetľuje MUDr. Miroslav Gajan z polikliniky Žilpo.

Títo pacienti sú liečení cestou ambulantného neurológa, ťažší pacienti sú hospitalizovaní na neurologickom oddelení. Štyri patiny sa uzdravia spontánne, zvyšných 20 percent sa ale nevyhne operačnému riešeniu – neurochirurgickému zákroku. Napriek tomu sa v dnešnej dobe čoraz viac ustupuje od neurochirurgického riešenia uvedených ťažkostí, nakoľko i táto operačná liečba nie je vždy úspešná. Až polovica z operovaných pacientov má recidívy hernie diskov, časté sú pooperačné zmeny ako úzky chrbticový kanál a zrasty.

„A práve na tejto úrovni vstupuje medzi neurológa a neurochirurga rádiológ, ktorý môže poskytnúť určitú alternatívu práve v riešení týchto bolestí - a to je periradikulárna liečba bolestí chrbta pod zobrazovacou kontrolou. Do miesta vzniku bolesti tak aplikujeme malé množstvo dvoch dlhodobo pretrvávajúcich medikamentov - depotný kortikoid a depotné anestetikum. Uvedený výkon je v lokálnej anestéze, takže pacient necíti žiadnu bolesť. V dnešnej dobe sa požíva ešte v kombinácii s medicínskym ozónom, čo je zmes kyslíka a ozónu v presne stanovenej koncentrácii, čo nesmierne zvyšuje efekt najmä prekrvenia poškodených tkanív,“ vysvetľuje princíp novej metódy MUDr. Gajan.

O ozónoterapiu pod kontrolou magnetickej rezonancie sa stará v poliklinike Žilpo skúsený tím. Zdroj: Žilpo

Zmes uvedených plynov je vyrábaná v špeciálnom prístroji – generátore medicínskeho ozónu. Ozón je už dlhodobo používaný i v iných medicínskych profesiách, najmä v stomatológii, kožnom lekárstve a traumatológii. Účinky medicínskeho ozónu sú podrobne popísané v stovkách publikácií.

Použitie ozónoterapie pod zobrazovacími metódami v rádiológii v určených indikáciách plne nahradí operačný zákrok. Súčasné štatistiky hovoria o 80 percentnej úspešnosti tohto druhu výkonu. Vyšetrenie môže indikovať neurológ, pričom klinický nález musí byť v súlade s pozitívnym grafickým nálezom na magnetickej rezonancii.

V moderne vybavenej žilinskej poliklinike majú tridsaťročné skúsenosti s používaním periradikulárnej terapie a ozónoterapie pod CT kontrolou. Magnetická rezonancie je však v porovnaní s tomografom šetrnejšia:

„Vyšetrenie pod kontrolou počítačovej tomografie je náročné na radiačnú záťaž obyvateľstva, nakoľko sa aplikácia liečiv môže v krátkom časovom intervale zopakovať, čo je jedným z dôvodov, prečo sme sa na našom pracovisku rozhodli vykonávať tieto vyšetrenia pod kontrolou magnetickej rezonancie, ktoré je z hľadiska radiačnej záťaže úplne neškodné. Vykonávaním periradikulárnej terapie s použitím medicínskeho ozónu pod MR kontrolou sa tak ŽILPO stane prvým medicínskym európskym pracoviskom predstavujúcim alternatívu liečby bolesti chrbta hoci i tými najmodernejšími neurochirurgickými výkonmi,“ dodal MUDr. Zelník Štefan, PhD.

 

Viac informácií nájdete aj na www.zilpo.sk

 Zdroj: PR ŽILPO


Dopravný servis
Košická
Prekážka na ceste
17:56
Terchová
Iné nebezpečenstvo
17:30
Radoľa
Kolóna
17:24
Estakáda
Jama na ceste
17:22
Stráža
Policajná hliadka
17:15
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia