Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: V očkovacej lotérii vyhral 201-tisíc eur muž z Kysúc, ďalších 201-tisíc putuje na Oravu
COVID-19 vývoj situácie v kraji

15 december 2020 - 16:18

Rozpočet Žiliny pre rok 2021 je naplánovaný na 80,98 miliónov eur, sadzby daní sa meniť nebudú

V budúcom roku by malo mesto Žilina hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 80,98 milióna eur, plán oproti minuloročnému návrhu stúpol o približne štyristotisíc eur. Návrh schválili poslanci na včerajšom zasadnutí prostredníctvom videokonferencie. Rokovanie bolo zároveň posledným v tomto roku.

Bežné príjmy v nasledujúcom roku tvoria 75,07 milióna eur, kapitálové príjmy 270-tisíc eur a príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 5,63 milióna eur. Bežné výdavky tvoria 74,02 milióna eur, kapitálové výdavky 4,66 milióna eur, výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 2,29 milióna eur. Schválený rozpočet neuvažuje v roku 2021 so zvýšením miestnych daní a poplatku za komunálny odpad.

Tohtoročný rozpočet je po 10. úprave vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške viac ako 86 miliónov eur. Celkovú finančnú situáciu mesta v tomto roku výrazne ovplyvňovali ekonomické dopady súvisiace s pandémiou koronavírusu, najmä zníženie daňových príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb.

Mesto muselo riešiť financovanie pôžičkou od štátu

Ďalší negatívny vplyv na príjmovú časť rozpočtu mala v tomto roku novela zákona o hazardných hrách, ktorá upravila licencie na prevádzkovanie hazardných hier a zmenila podmienky odvodov prevádzkovateľov v prospech štátu. 

„Výpadky na strane príjmov sme sanovali zapojením sa do viacerých refundačných programov a rovnako využili bezúročnú štátnu návratnú výpomoc. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie bežných výdavkov mesta. Podarilo sa nám viacerými internými opatreniami aj zmenami rozpočtu v tomto roku niektoré procesy ekonomicky zefektívniť, realizovať a dokončiť aj niektoré investičné akcie. Sústredili sme sa aj na budúci rok pri jednotlivých opatreniach, konkrétny výsledok hospodárenia za rok 2020 však bude zrejmý až začiatkom budúceho roku,“ podotkol primátor mesta Peter Fiabáne.


Rezervný fond mesta 5 158 171 eur je vo výške predpokladaných nevyčerpaných bežných a kapitálových výdavkov v aktuálnom roku, pričom konečná výška bude upresnená až po uzavretí hospodárenia za rok 2020. V nasledujúcom roku mesto zapojí rezervný fond aj na úhradu bežných výdavkov, čo je na základe aktuálnych legislatívnych zmien možné.

„Výdavková časť rozpočtu naďalej zohľadňuje priority mesta, ktorými sú čistota, starostlivosť o komunikácie, mestské plochy a zeleň a udržanie služieb mesta v oblasti verejnej dopravy, vzdelávania, sociálnych služieb, športu, kultúry či bezpečnosti. Z tohto roku sa nám do rozpočtu 2021 presúvajú investičné́ akcie, ktoré neboli dokončené či realizované v nadväznosti na potrebnú́ prípravu, majetkové vysporiadanie či verejné obstarávanie,“ informoval žilinský primátor. 
Zdroj: Mesto Žilina


Dopravný servis
Mostná
Práca na ceste
21:56
Hričovská
Prekážka na ceste
21:54
Hričovská
Zver pri ceste
20:22
Cesta I/64
Práca na ceste
19:59
Mojšova Lúčka
Kolóna
19:41
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia