Dnes najčítanejšie
K otvoreniu diaľničného privádzača s novým úsekom D1 stále nedošlo, NDS uvádza, že to bude čoskoro

29 november 2020 - 16:30

LIDL plánuje stavbu novej predajne na sídlisku Solinky, ponúka vybudovanie okružnej križovatky

Foto: LIDL plánuje stavbu novej predajne na sídlisku Solinky, ponúka vybudovanie okružnej križovatky
Foto: Mesto Žilina

Spoločnosť LIDL javí záujem o vybudovanie ďalšej predajne v meste Žilina. Tá by mohla vzniknúť v blízkosti križovatky ulíc Pod hájom, Obvodová, Centrálna a Bôrická cesta na sídlisku Solinky. V oblasti už niekoľko rokov počíta žilinská samospráva s prestavbou križovatky na kruhový objazd, LIDL ponúka jej zrealizovanie na vlastné náklady.

Nová predajňa by vznikla na hranici mestských častí Solinky a Bôrik, kde sa dopravná situácia neustále zhoršuje. Po spustení diaľničného privádzača sa navyše očakáva nárast intenzity dopravy.

LIDL počíta pri výstavbe novej predajne s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Tieto by chcel odkúpiť za sumu 1 euro výmenou za vybudovanie okružnej križovatky s predpokladanými nákladmi viac než 1,1 milióna eur a následným prevodom do vlastníctva mesta.

Súčasťou zmluvy má byť aj vykonanie potrebných prekládok inžinierskych sietí a zabezpečenie projektovej dokumentácie prepojenia ulíc Bôrická cesta, Obvodová, Centrálna a Pod hájom. LIDL by zároveň uzatvoril zmluvu o nájme časti pozemkov za sumu jedného eura za rok a to počas trvania výstavby kruhového objazdu. Po vybudovaní a skolaudovaní križovatky by bol prevod do vlastníctva mesta uskutočnený za sumu 1 euro alebo bezodplatne.

O tom, či mesto uzatvorí zmluvu o budúcej zmluve o odpredaji a nájme pozemkov, budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2020.

„Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povolí užívanie okružnej križovatky, preplatí mesto Žilina spoločnosti Lidl náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie na výstavbu okružnej križovatky (v rozsahu územné rozhodnutie, stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačná dokumentácia, projekt skutočného vyhotovenia) a to vo výške 30 000 eur a zároveň Lidl prevedie uvedenú dokumentáciu na mesto Žilina,“ uvádza sa v materiáloch z rokovania komisií mestského zastupiteľstva.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju časti pozemkov. Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - Oddelenie dopravy tiež súhlasí s navrhovaným zámerom, navrhuje však tri základné opatrenia pre zlepšenie dopravnej situácie.

„Sídlisko Solinky nemá zodpovedajúce napojenie na ZÁKOS v severnej časti. Napojenie Borovej na Centrálnu je dopravne silno problémové vzhľadom na križovatku Centrálna - Rudnayova - Borová. Dopravne problémová je celá oblasť styku Soliniek s mestskou časťou Bôrik.“ 

Navrhované riešenia pre zlepšenie situácie:

  1. Prepojenie ulíc Borová - Gaštanová vo vnútri sídliska, ktoré výrazne odľahčí výjazd Borová - Centrálna
  2. Úprava križovatky Centrálna - Rudnayova - Borová, rozšírenie o odbočovacie pruhy a zrušenie vjazdu do areálu základnej školy z Centrálnej
  3. Úprava križovatky Pod hájom - Centrálna - Obvodová s doplnením vetvy Bôrická cesta a následným napojením na Oravskú cestu a križovatku Oravská - Rudnaya
    Križovatku odporúčame riešiť ako malú okružnú.

V súvislosti s materiálom, ktorý bude v decembri prerokovávaný, zverejnil poslanecký Klub za ZA internetovú anketu. V nej môžu obyvatelia Žiliny vyjadriť, či súhlasia so zámerom spoločnosti Lidl a aký bude podľa nich vplyv na dopravnú situáciu a život v lokalite.
322 reakcií


Dopravný servis
Hlavná, Bytčica
Policajná hliadka
19:55
Oškerda
Kolóna
16:37
Strečno
Policajná hliadka
16:09
Strečno
Jama na ceste
16:00
Košická
Jama na ceste
15:57
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia