Dnes najčítanejšie
Na území Žilinského kraja hrozí povodeň, SHMÚ vydal hydrologické výstrahy pre viaceré okresy

02 november 2020 - 11:06

MHD v Žiline zmení od apríla tarifu: pásma nahradia časové lístky, zaplatíte aj platobnou kartou

Na dnešnom rokovaní schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline zmenu tarify mestskej hromadnej dopravy, ktorá začne platiť od 1. apríla 2021. Nové tarifné podmienky budú reflektovať potreby súčasnosti a pripravia MHD v Žiline na zapojenie do integrovaného dopravného systému. 

Pre cestujúcich prinesie zmenená tarifa zvýšenie ceny v závislosti od formy cestovných lístkov, výmenou za to budú môcť prestupovať počas časových úsekov neobmedzene. V Žiline sa tarifné ceny nemenili 10 rokov, po započítaní poklesu cestujúcich a inflácie tak musí mesto navyšovať dotáciu dopravnému podniku.

„Priemerná výška cestovného je zrejme dlhé roky najnižšia v rámci SR. Cena priemerného cestovného bola v roku 2019 0,219 € bez DPH. To má za následok každoročné vyššie požiadavky na výdavky Mesta Žilina, ako objednávateľa dopravných služieb v oblasti poskytovania príspevku na služby vo verejnom záujme,“ uvádza dôvodová správa k schválenej zmene.

Ceny preferujú využívanie elektronických foriem lístkov

Pre príležitostných cestujúcich sa mení pri jednorazových lístkoch spôsob cestovania, namiesto pásiem zavedie nová tarifa časové úseky 12 a 60 minút.

Tak, ako je zvykom aj v iných mestách, čas na jednorazových lístkoch sa bude počítať podľa cestovných poriadkov a nie skutočnej doby jazdy. Aj preto sa cestujúci nemusia obávať, že pre meškanie spoja im lístok nebude stačiť.

Čas sa bude počítať od označenia v prvom vozidle podľa minút v cestovnom poriadku, pri prestupe nastane koniec platnosti uplynutím poslednej minúty časového rozsahu. Zmena tarify prinesie výraznú elektronizáciu a tým aj jednoduchšie cestovanie či nakupovanie lístkov.

Cestujúci budú môcť platiť dopravnými kartami, ktoré si budú môcť nabiť doma, alebo priamo platobnými kartami. Dopravný podnik mesta Žiliny má ambíciu postupne znižovať podiel papierových foriem cestovného lístku pod úroveň 10 percent. Dnes je to 35 percent lístkov.

Zavedie sa aj nová kategória senior, do ktorej budú spadať osoby nad 62 rokov a tí cestujúci, ktorí poberajú dôchodok aj pred dosiahnutím tohto veku. Cestujúci nad 70 rokov budú cestovať bezplatne a postačí im občiansky preukaz, nebudú musieť mať trvalý pobyt v Žiline.

„Zároveň ponechávame nárok na kategóriu Senior aj pre mladších ako 62 rokov v prípade, že už sú poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nad 70%.“ 

Zruší sa samostatný režim pre cestovanie v noci, umožní nákup predplateného lístku na celý rok a pri predplatených lístkoch odpadne povinnosť označovania pri každej jazde. Bude možné zriadiť jeden účet pre celú rodinu a využívať viac kariet. 

Cestujúci vo veku od 6 do 16 rokov a v rozmedzí 62 až 69 rokov, v oboch prípadoch s trvalým pobytom v Žiline, budú môcť naďalej cestovať bezplatne. Nárok na bezplatné cestovanie po dobu jedného roku si však budú musieť nechať zapísať na dopravnú kartu za jednorazový poplatok 20 eur. 

Nová tarifa. Zdroj: zilina.sk

456 reakcií


Dopravný servis
Obchodná
Práca na ceste
18:41
Strečno
Policajná hliadka
18:28
Bratislavská
Iné nebezpečenstvo
18:23
Bratislavská
Dopravná nehoda
18:22
Obchodná
Práca na ceste
17:59
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia