Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: V okrese Žilina platí naďalej výstraha 3. stupňa pred povodňou. Rizikom je Rajčanka

19 október 2020 - 10:28

Mesto Žilina si od štátu požičia 2 milióny eur na kompenzáciu výpadku príjmov

Foto: Mesto Žilina si od štátu požičia 2 milióny eur na kompenzáciu výpadku príjmov
Foto: ilustračné

Žilinská radnica si na krytie bežných výdavkov požičia od Ministerstva financií Slovenskej republiky 2 047 137 eur, ktoré pomôžu financovať výkon samosprávnych pôsobností. Na dnešnom virtuálnom mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline to schválilo jednohlasne 29 poslancov.

„V roku 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú situáciu územnej samosprávy pandémia spôsobená ochorením COVID-19 (ďalej len „pandémia“), a to predovšetkým znížením príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností bude poskytnutá na základe žiadosti maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 (podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020) so sedemročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024,“ uvádza schválený materiál.


Bezúročnú pôžičku začne mesto splácať až o štyri roky, jednou z možností je, že by ministerstvo v budúcnosti splátky úplne odpustilo. Z rovnakého mechanizmu pomoci samosprávam si požičia aj Žilinský samosprávny kraj viac než 6 miliónov eur. Dva milióny eur zaťažia mestský dlh v pomere k bežným príjmom o takmer tri percentá na hodnotu 27,31 percent.

Mesto bude mať po prijatí pomoci dlh vo výške viac než 20 miliónov eur. Prijatie pomoci nie je v konflikte so zákonom, čo potvrdila aj hlavná kontrolórka mesta Žilina Vlasta Grajciarová:

„Na základe predložených podkladov k spracovaniu stanoviska na prijatie návratných zdrojov financovania – návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej MF SR pre mesto Žilina vo výške 2 047 137 € na financovanie výkonov samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v roku 2020 konštatujem, že podmienky uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. budú v prípade prijatia vyššie uvedenej pôžičky dodržané.“ 


19 reakcií


Dopravný servis
Hričovská
Iné nebezpečenstvo
09:55
Strečno
Kolóna
09:45
Strečno
Policajná hliadka
09:42
Strečno
Kolóna
09:38
Strečno
Kolóna
09:26
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia