Dnes najčítanejšie
Počas stredy došlo v Žilinskom kraji k trom požiarom, jeden z nich skončil tragicky

09 júl 2020 - 17:39

Sad SNP v Žiline už zapísali do štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody

Foto: Sad SNP v Žiline už zapísali do štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody
Foto: ilustračné

Najstarší park v Žiline je oficiálne zapísaný v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, jeho zaradenie schválili poslanci vo februári na 12. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Vďaka tomu zostane Sad Slovenského národného povstania (SNP) mestským parkom bez výrazných stavebných zásahov. 

Zápis v zozname, ktorý spravuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, znamená pre plochu o výmere 19 349 metrov štvorcových nadštandardnú ochranu pre prípad, že by mal v ňom niekto úmysel realizovať napríklad nadzemné alebo podzemné stavby.

Zdroj: uzemia.enviroportal.sk

Pre nový štatút územia museli prepracovať aj dokumentáciu k pripravovanej revitalizácii Sadu SNP. V jej pôvodnej podobe totiž figurovala aj kaviareň alebo bistro s napojením na inžinierske siete. To sa v zapísanom chránenom území nemôže nachádzať. 

„Obecné chránené územie, ktorého väčšiu časť predstavuje park s priľahlými komunikáciami, predstavuje významný ekostabilizačný prvok v urbanizovanej krajine. Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana tohto územia s jeho významnou biologickou, vedeckou, estetickou a kultúrnou hodnotou,“ vysvetľuje predmet ochrany zápis. 

Časť mestských pozemkov figurovala aj vo verejnosti predstavenom návrhu na vyrovnanie s podnikateľom Georgeom Trabelssiem, ktorého zástupcovia žiadali na priľahlej časti pozemku k obchodnému domu zriadiť vecné bremeno pre výstavbu. V súvislosti so sadom sa spomínala aj možnosť výstavby podzemného parkoviska.


Z Námestia Andreja Hlinku mala byť demontovaná aj obrazovka projektu Telka v meste,. Aj napriek ústretovosti mestského zastupiteľstva pri vypovedaní zmluvy a symbolickému nájmu pozemku pod obrazovkou, sa tak dodnes nestalo. Veľkoplošná obrazovka je na stále na mieste.

Majiteľ, ktorý využíval mestskú plochu na komerčnú prezentáciu za účelom zisku, obrazovku po ukončení zmluvy dohodou neodstránil..Mesto.Žilina.muselo podať v apríli žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Celé stĺporadie by malo byť s revitalizáciou odstránené, dôsledkom čoho sa námestie s parkom vizuálne prepoja a otvoria.
277 reakcií


Dopravný servis
Bytčica, Dlhá
Kolóna
07:57
Vysokoškolákov
Kolóna
07:56
Rajecká cesta
Kolóna
07:55
Hričovská
Jama na ceste
07:45
Mojšova Lúčka
Policajná hliadka
07:43
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia