Dnes najčítanejšie
VIDEO: Viacero firiem zo stavby diaľnice D1 pri Žiline nebolo vyplatených, sumy sa pohybujú v státisícoch eur

05 marec 2020 - 16:07

Zápis do 1. ročníka základných škôl sa blíži, žilinské školy pozývajú na dni otvorených dverí

Foto: Zápis do 1. ročníka základných škôl sa blíži, žilinské školy pozývajú na dni otvorených dverí
Foto: ilustračné / Mesto Žilina
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Zápis do prvého ročníka základných škôl v meste Žilina pre školský rok 2020/2021 a pozvánka na dni otvorených dverí.

Pätnásť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina pripravuje zápis predškolákov do 1. ročníka. Ten sa pre školský rok 2020/20201 uskutoční v termíne od 1. do 3. apríla v čase od 14.00 do 18.00 hod. a platí pre všetky deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku. V súčasnosti materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta evidujú 758 predškolákov.

Každá základná škola si pri zápise dieťaťa vyžiada od rodiča alebo zákonného zástupcu základné identifikačné údaje dieťaťa - meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko, ako aj základné údaje o rodičoch, resp. iných zákonných zástupcoch - meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko. Pre presnosť údajov je potrebné, aby mali rodičia so sebou aj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Povinnú školskú dochádzku plní žiak v základnej škole podľa školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si rodič nevyberie inú školu.

V prípade, že chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako 6 rokov, je potrebné, aby k žiadosti doložili aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Deti s intelektovým nadaním majú možnosť navštevovať triedy pre intelektovo nadané deti v Základnej škole s materskou školou sv. Gorazda.  

Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok na základe žiadosti rodiča alebo na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča. Súčasťou žiadosti rodiča je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Základné školy zároveň pri tejto príležitosti pripravujú aj dni otvorených dverí pre deti a ich rodičov, počas ktorých odprezentujú záujemcom svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť, priestory škôl, metódy výučby či voľnočasové aktivity. Prvé dni otvorených dverí začínajú už v budúcom týždni od 12. marca. Bližšie informácie získajú rodičia na webových stránkach škôl alebo ich telefonicky poskytnú priamo riaditelia škôl, prípadne pracovníci Oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na tel. č.: 041/7063523. 

Prehľad DOD na žilinských základných školách: 

 • ZŠ V. Javorku: 12. 3. 2020, od 8.00 - 10.00 hod., DOD pre rodičov žiakov a verejnosť, otvorené vyučovacie hodiny v 1.- 4. ročníku počas 1 a 2 vyučovacej hodiny, prezentácia školskej jedálne, 1. 4. 2020, od 15.00 - 17.00 hod., DOD pre rodičov žiakov a verejnosť, prezentácia aktivít žiakov, predmetov a priestorov školy na 2. a 3. poschodí školy, prezentácia školskej jedálne, od 16.00 hod. - rodičovské združenie pre rodičov budúcich hokejistov 5. ročníka v spolupráci s MsHKM Žilina a SZĽH
 • ZŠ Jarná: 17. 3. 2020, od 8.00. - 11.40 hod.
 • ZŠ Lichardova: 18. 3. 2020, od 8.00 - 10.35 hod.
 • ZŠ Slovenských dobrovoľníkov: 19. 3. 2020, od 7.30 - 16.30 hod.
 • ZŠ s MŠ Gaštanová: 19. 3. 2020, od 9.00 - 16.00 hod.
 • ZŠ s MŠ Bytčica: elokované pracovisko ZŠ Gaštanová, 19. 3. 2020, od 9.00 - 16.00 hod.,
 • ZŠ Limbová: 19. 3. 2020, od 8.00 - 11.45 hod. otvorené hodiny, od 15.00 - 17.00 hod. prehliadka školy a prezentácia záujmových činností
 • ZŠ Karpatská: 20. 3. 2020, od 8.00 - 9.40 hod. DOD pre rodičov
  - 21. 3. 2020, od 8.30 - 12.00 hod., DOD pre rodičov budúcich prvákov spojený s prehliadkou školy
 • ZŠ Martinská: 21. 3. 2020, od 9.00 - 12.00 hod.
 • ZŠ Námestie mladosti: 21. 3. 2020, od 9.00 - 12.00 hod., pre deti sú pripravené rôzne zábavné aktivity, pre rodičov je pripravená prehliadka školy a prezentácia školskej jedálne
 • ZŠ s MŠ Sv. Gorazda 1: 23. 3. 2020, od 14.00 - 15.30 hod. prehliadka školy a prezentácia záujmových činností, od 15.30 - 17.00 hod. prehliadka školy s možnosťou individuálnych konzultácií s učiteľmi
 • ZŠ s MŠ Trnové: 25. 3. 2020, od 8.00 - 12.00 hod.
 • ZŠ s MŠ Školská 49: 25. 3. 2020, od 8.00 - 10.35 hod.
Zdroj: TS Mesto Žilina


Dopravný servis
Lavobrezná
Práca na ceste
01:10
Nemocničná
Prekážka na ceste
23:59
Strečno
Jama na ceste
23:13
Hričovská
Prekážka na ceste
22:57
Kragujevská
Iné nebezpečenstvo
22:53
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia