Dnes najčítanejšie
VIDEO: Do výbavy polície pribudli bezpilotné drony, vďaka nim sa budú priestupky zaznamenávať jednoduchšie

04 marec 2020 - 17:30

NDS vyhlásila súťaž na vypracovanie dokumentácie pre úsek D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Foto: NDS vyhlásila súťaž na vypracovanie dokumentácie pre úsek D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica
Galéria: 10 fotiek
Foto: Národná diaľničná spoločnosť
Získavajte aktuálne správy prostredníctvom Telegramu Sledovať Telegram

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž na projektovú dokumentáciu pre stavbu diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica.

Medzi Žilinou a Čadcou prejde denne viac ako 20-tisíc áut, z toho takmer 3-tisíc kamiónov. Na frekventovanej trase dochádza skoro pravidelne k vážnym aj tragickým dopravným nehodám, obyvatelia regiónu Kysúc preto požadujú čo najrýchlejšie vybudovanie chýbajúceho diaľničného úseku. V minulosti organizovali viaceré protesty, ktorými chceli poukázať na kritickú situáciu.

Chýbajúca diaľnica by pri súčasnom náraste intenzity dopravy a takmer pravidelných dopravných zápchach nielen odľahčila dotknuté obce, ale aj zjednodušila obyvateľom presun za prácou. Ľudia cestujúci do zamestnania dnes trávia hodiny v kolónach, Žilinská župa sa im preto snažila pomôcť, a to aspoň presadením zvýšenia počtu vlakov na Kysuciach počas rannej dopravnej špičky.

Na Slovensku je v súčasnosti podľa dostupných aktuálnych údajov v prevádzke 320,823 km diaľnic a 122,607 km rýchlostných ciest z celkovej predpokladanej dĺžky 685 km diaľnic a 1175 km rýchlostných ciest (podľa Vládou SR schválenej siete diaľnic a rýchlostných ciest).

Na úplné dokončenie diaľnice D3 chýbajú dva úseky, a to Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto - Oščadnica s celkovou dĺžkou 21,99 kilometra. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila koncom februára verejnú súťaž na projektovú dokumentáciu druhého úseku (10,7 km), v ktorej môžu záujemcovia predkladať svoje ponuky.

Od víťazného uchádzača sa požaduje vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), dodatok stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica v dĺžke cca 10,7 km.

Celková odhadovaná hodnota zákazky predstavuje sumu 3 800 000 EUR bez DPH, hlavným kritériom pri vyhodnotení ponúk bude cena. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 2. apríla 2020 - 09:00 hod.

Navrhovaná diaľničná stavba v úseku Kysucké Nové Mesto - Oščadnica je v Slovenskej republike súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie - hranica Slovensko / Poľsko. Po dobudovaní bude diaľnica súčasťou medzinárodnej európskej cesty E 75, ktorá spája oblasti severného Poľska (Baltické more) s južnými oblasťami Grécka (Stredozemné a Egejské more). 

„Základným cieľom stavby je vybudovanie modernej a kapacitnej pozemnej komunikácie - diaľnice, pre bezpečné a plynulé vedenie prevažne tranzitnej automobilovej dopravy v riešenom území. Zároveň sa dosiahne aj plynulejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie prepojenie dvoch najväčších kysuckých priemyselných centier - okresných sídiel Kysucké Nové Mesto a Čadce s krajským mestom Žilina, čím sa tiež celkove zlepšia dopravno prevádzkové podmienky pre tranzitnú dopravu na tomto pre Slovensko dôležitom ťahu v smere sever - juh,“ uvádza sa v podkladoch pre verejné obstarávanie.

Galéria: 10 fotiek

Trasa diaľnice D3 je navrhnutá v súlade s územným plánom Žilinského samosprávneho kraja, ktorého záväzná časť bola daná vyhlásením vlády SR č.223/1998 z 26. mája 1998.

„Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia. Parametre riešeného úseku vyhovujú návrhovej rýchlosti 100 km/h takmer na celom úseku trasy.  Výnimkou je len oblasť oproti Dunajovu a na koniec úseku pri Oščadnici,  kde vzhľadom na konfiguráciu terénu (horské územie) v súlade s STN 73 6101 bolo možné použiť nižšie technické parametre a návrhovú rýchlosť znížiť na 80 km/h,“ uvádzajú ďalej materiály.

Celková dĺžka úseku D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica je 10 791,92 metrov. V riešenom úseku sú navrhnuté ľavostranné veľké odpočívadlo Krásno nad Kysucou, križovatka Krásno nad Kysucou, pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica.

V rámci projektu stavby bude nevyhnutné preloženie viacerých trás elektrických vedení vysokého napätia, vodovodu, plynovodu aj optických káblov. Pri realizácii bude tiež potrebná demolácia a presun niekoľkých objektov:

 • Demolácia mosta v km 23,4
 • Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou
 • Demolácia podchodu pre peších v km 28,128 D3
 • Premiestnenie Božej muky - kataster Krásno Nad Kysucou
 • Demolácia drevenej garáže - Kataster Krásno Nad Kysucou
 • Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou
 • Demolácia drevenej garáže - Kataster Krásno Nad Kysucou
 • Demolácia pohostinského zariadenia - Kataster Krásno Nad Kysucou
 • Demolácia mosta v km 31,690
 • Demolácia mosta v km 32,270

V danom úseku je navrhnutých niekoľko mostov:

 • Most na D3 nad potokom Lodnianka v km 22,313
 • Most na D3 nad účelovou cestou v km 22,643
 • Most na D3 nad preložkou cesty I/11 v km 23,099 D3
 • Most na D3 nad chodníkom v km 23,315
 • Most na D3 nad Marusovým potokom v km 23,322
 • Most na D3 nad poľnou cestou v km 23,726
 • Most na ceste III/011087 nad diaľnicou D3 v km 24,521
 • Most na D3 nad Drozdovým potokom v km 26,850
 • Most na preložke cesty I/11 nad Drozdovým potokom
 • Most na D3 nad bezmenným potokom v km 27,955
 • Most na preložke cesty I/11 nad bezmenným potokom
 • Most na preložke cesty I/11 v km 28,490 D3
 • Most na D3 nad údolím v km 29,728
 • Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793
 • Most na ceste I/11 v km 30,722 D3
 • Most na D3 nad vetvou križovatky v km 31,172
 • Most na vetve F v Krásne n/K
 • Most nad diaľnicou D3 v km 32,891
 • Oprava lávky pre peších nad D3 v km 26,578
 • Oprava mosta nad D3 v km 28,548

Diaľnica je vedená mimo súvislej zástavby, okrajovo zasahuje len miestne časti mesta Krásno nad Kysucou. Stiesnený multimodálny koridor okolo rieky Kysuca, ktorý  je pomerne husto osídlený, si vyžaduje budovanie rozsiahlych protihlukových opatrení.

Pri realizácií úseku D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica sa predpokladá plynulé napojenie na v predstihu vybudovanú stavbu diaľnice D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto vrátane tunela Kysuca. Koniec riešeného úseku D3 sa pripája na stavbu obchvatu Čadce, momentálne v polovičnom profile diaľnice D3. V neskoršom časovom horizonte je uvažované s dobudovaním diaľnice D3 vrátane tunela Horelica na plný profil v okolí Čadce.Dopravný servis
Vojtecha Spanyola
Kolóna
08:15
Lavobrezná
Kolóna
08:14
Košická
Prekážka na ceste
08:08
Vojtecha Spanyola
Prekážka na ceste
08:08
Hlinská
Policajná hliadka
08:07
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia