Dnes najčítanejšie
Na sídliskách Hliny a Solinky znečistili obyvatelia verejný priestor odpadom, hrozia im pokuty

14 september 2019 - 16:41

V Žiline chcú nastaviť nové pravidlá vzniku a prevádzkovania herní v nadväznosti na nový zákon

Foto: V Žiline chcú nastaviť nové pravidlá vzniku a prevádzkovania herní v nadväznosti na nový zákon
Foto: Na Hlinách vznikla herňa len pár desiatok metrov od dvoch stredných škôl

Koncom januára bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý nový zákon o hazardných hrách, ktorého súčasťou je aj úprava prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier z hľadiska ich umiestnenia. V praxi dáva zákon obciam a mestám širšie kompetencie pri určovaní rozmiestnenia prevádzok hazardných hier či určenia dní, počas ktorých nie je možné tieto hry na území obce či mesta prevádzkovať.

Nový zákon, ktorý nahradil doterajšiu platnú úpravu z roku 2005, chcú reflektovať prijatím nového Všeobecne záväzného nariadenia aj primátor spolu s poslancami Spojeného poslaneckého klubu. Už na najbližšie zasadnutie predkladajú návrh VZN o hazardných hrách. Jeho cieľom bude regulovať vznik nových prevádzok a upraviť pravidlá pri obnove licencií pre tie súčasné.

Jedno z ustanovení čerstvej legislatívy dáva mestu možnosť rozhodnúť o tom, že „herne na území mesta nesmú byť umiestnené vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže.“

VZN nebude v prípade schválenia platiť retroaktívne, súčasní prevádzkovatelia budú môcť pôsobiť do skončenia platnosti licencie

Takýmto nariadením môže mesto chrániť rizikové skupiny osôb, keďže určité typy hazardu umožňujú v krátkom čase odohrať relatívne vysoký počet hier. Koľko takýchto zariadení je v Žiline v bližšej vzdialenosti ako plánuje regulovať VZN, zatiaľ predkladatelia nezisťovali. Aj u nás sú však prípady, kedy prevádzky vznikli blízko vyššie uvedených inštitúcií:

„Poukazujeme na to, že bez zavedenia tohoto a ostatných VZN by nám herne a kasína vznikali naozaj nekontrolovane. Napríklad na Hlinách VI vzniklo kasíno len 50 metrov od školy. Keďže nebolo obmedzené ani časovo, tak priamo v obytnej zóne fungovala takáto prevádzka non-stop,“ uvádza za predkladateľov Vladimír Randa.

Herňa na Hlinách VI sa nachádza len pár desiatok metrov od Hotelovej akadémie a Gymnázia Hlinská

V prípade schválenia budú musieť žiadatelia o udelenie individuálnej licencie preukazovať dodržanie vzdialenosti pri umiestňovaní herne. Súčasných prevádzkovateľov sa to nebude týkať až do skončenia platnosti už udelenej licencie. Dnes je na území mesta viac ako sto zariadení s povolením na prevádzku hazardných hier.

„Aktuálne mesto Žilina registruje na svojom území 109 prevádzok, v ktorých je povolené prevádzkovať hazardné hry. Sú vedené ako stávková kancelária, herňa, kasíno, bar s herňou a pod. Zhruba 57 z nich splňuje laickú predstavu o herni,“ doplnil Randa.

Znenie nového VZN prerokovali aj tri komisie, všetky vydali súhlasné stanovisko. Poslanci s primátorom zároveň predkladajú v ďalšom bode rokovania aj návrh na zákaz prevádzkovania hazardných hier v dvanástich dňoch nadchádzajúceho roka.

V prípade schválenia by tak museli pobočky s hazardnými hrami zostať zatvorené v dňoch 1.1.2020, 6.1.2020, 13.4.2020, 1.5.2020, 8.5.2020, 5.7.2020, 29.8.2020, 1.9.2020, 15.9.2020, 1.11.2020, 17.11.2020, 26.12.2020. Zasadnutie MZ v Žiline začína o 8:30 hodine na Radnici mesta Žilina.

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

80 zdieľaní

Dopravný servis
Mostná
Práca na ceste
12:43
Hričovská
Práca na ceste
12:43
Mojšova Lúčka
Práca na ceste
12:39
Strečno
Stacionárny radar
12:27
Strečno
Iné nebezpečenstvo
12:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.