Dnes najčítanejšie
VIDEO: Aktuálne zábery rozostavanej rýchlostnej cesty R3 na Orave, ktorá bude slúžiť ako obchvat Tvrdošína

20 december 2018 - 15:13

Bývalí zamestnanci si pripomenuli 50. výročie vzniku VÚVT v Žiline

Foto: Bývalí zamestnanci si pripomenuli 50. výročie vzniku VÚVT v Žiline
Galéria: 4 fotky
Foto: PDP 11 firmy DEC ako vzor pre počítače rodiny SMEP

Dnes v početnej obci hlavne mladších IT špecialistov na Slovensku už len málokto vie, že už pred cca 50 rokmi sa začala písať história vlastného výskumu, vývoja a výroby prostriedkov výpočtovej techniky na Slovensku. Po inicializačnej etape UTK SAV má v tejto histórii nezastupiteľné miesto Výskumný ústav výpočtovej techniky v Žiline.

Z pôvodného malého výskumno-vývojového strediska Tesly Orava v Žiline vznikol vysoko hodnotený výskumný ústav s federálnou pôsobnosťou - teda v rámci celého vtedajšieho Československa, ktorý však bol uznávaným partnerom v celom RVHP v projekte Systému malých elektronických počítačov (SMEP).

Aj keď významným „iniciátorom“ rozvoja tohto odvetvia elektrotechniky v krajinách RVHP bolo embargo USA a ďalších krajín NATO na vývoz tejto pokrokovej technológie do krajín RVHP, zanietenosť mladých elektrotechnikov na Slovensku umožnila vybudovať, a to napriek prísnemu embargu toto nové odvetvie priemyslu, v podstate z nuly na vysokú technologickú úroveň.

Činnosť predchodcu VÚVT – Výskumno vývojového strediska TESLY Orava v Žiline prestrihnutím pásky oficiálne spustil predseda ONV v Žiline v objektoch bývalého žilinského letiska Brezový majer, dnes Vlčince III, dňa 6.12.1968. Prvý slovenský 16-bitový riadiaci počítač RPP 16, ktorý bol vyvinutý na tomto pracovisku (na základe výsledkov základného výskumu v UTK SAV) sa začal vyrábať v závode Tesly Orava v Námestove v roku 1974, v Československu najrozšírenejší 16-bitový minipočítač SMEP SM 4-20, tiež vyvinutý vo VÚVT  v Žiline, sa začal vyrábať v tom istom, ale medzičasom premenovanom),  závode ZVT Námestovo v roku 1980, t.j. cca 3 roky po zahájení výroby porovnateľného špičkového minipočítača v USA. 

V RVHP krajinách vôbec prvý výkonný 32-bitový minipočítač SMEP s virtuálnou pamäťou SM 52/12 bol tiež vyvinutý vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky v Žiline v r. 1984 a vyrábať sa začal v k.p. ZVT Banská Bystrica v roku 1986 (vo VUVT bolo vyrobených 10 ks opakovaných prototypov už v r. 1985).

Počítač bol vystavovaný v r. 1986 na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne (obr.1), kde mu bola udelená Zlatá medaila. Porovnateľný počítač z USA bol pritom prísne embargovaný (údajným dôvodom prísneho embarga na vývoz bolo používanie tohto počítača pri programovaní rakiet s plochou dráhou letu s jadrovými hlavicami typu Pershing, rozmiestnenými USA v osemdesiatych rokoch m.i. v západnej Európe). 

Obr. 1. Výkonný 32-bitový počítač s virtuálnou pamäťou SM 52/12 bol vyvinutý vo VUVT Žilina a vyrábaný v ZVT Banská Bystrica od r. 1986. Na MSV Brno 86 mu bola udelená Zlatá medaila.

Toto nové odvetvie elektroniky na Slovensku dalo prácu tisíckam vysokokvalifikovaných pracovníkov vo výskume, vývoji, výrobe, nasadzovaní a servise prostriedkov výpočtovej techniky. Je (možno) na škodu veci, že tak ako aj v iných odvetviach, nastupujúca globalizácia spôsobila likvidáciu tohto výrobného odvetvia a to nielen u nás, ale v podstate aj v celej Európe.

No v Európe, ako aj u nás, tisícky vyškolených špecialistov v oblasti IT umožnili hladký prechod Slovenska resp. celej Európy do éry informačnej spoločnosti.  Bývalí zamestnanci Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline sa zišli dňa 08.12.2018 v areáli VÚVT na Rosinkách, aby si pripomenuli päťdesiate výročie spustenia výskumu a vývoja prostriedkov výpočtovej techniky v Žiline.

Obr. 2. Na stretnutí bývalých zamestnancov pri príležitosti 50 výročia vzniku predchodcu VUVT Žilina mal úvodný príhovor prvý vedúci pracoviska v Žiline prof. Ing. Milan Kejzlar. Foto Ing. Ivan Ševčík

Na ťažké začiatky na bývalom žilinskom letisku Brezový majer (dnes Vlčince III) si v úvodnom slove zaspomínal prvý vedúci tohto pracoviska prof. Ing. Milan Kejzlar. Pre Žilinčanov a návštevníkov Žiliny pripravili tiež v OC Mirage výstavu histórie výskumu, vývoja a výroby slovenských číslicových počítačov, ktorá potrvá do 12.01.2019.

Zdroj: Ing. Milan Gábik


Dopravný servis
Strečno
Práca na ceste
02:37
Estakáda
Jama na ceste
01:44
Rudinka
Jama na ceste
01:37
Radoľa
Práca na ceste
01:23
Oškerda
Práca na ceste
22:28
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia