Dnes najčítanejšie
Autá stojace v rozsiahlej kolóne v smere na Terchovú vytvorili žiarivú svetelnú reťaz

02 november 2018 - 10:00

ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Marián Janušek

Foto: ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Marián Janušek
Foto: Marián Janušek

Vek: 58
Rodinný stav: ženatý
Počet detí: 2
Zamestnanie: SZČO

1. Predstavte nám Vašu základnú víziu smerovania Žiliny pre najbližšie 4 roky. Aké sú najpodstatnejšie piliere Vášho volebného programu a aké zmeny chcete občanom Žiliny ponúknuť? 

Kandidujem pod číslom 5 a aj preto som si vytvoril 5 základných, oporných bodov môjho volebného programu. V prvom rade chcem Žilinčanovi vrátiť titul hrdý občan a to konkrétne účasťou na riadení mesta prostredníctvom referenda, ktoré vypíšem pri riešení závažných problémov mesta.

V oblasti dopravy chcem parkovanie riešiť výstavbou garáží na okrajoch sídlisk a to po vzore z Čadce na sídlisku Žarec. Ďalej chcem, aby sme budovali prízemné garáže v nových bytových domoch. Dopravné zápchy budeme eliminovať vybudovaním vonkajšieho okruhu Žiliny , výstavbou nových kruhových križovatiek a realizáciou nových zastávok MHD, ktoré nebudú prekážať plynulosti dopravy. Do nemocnice zriadime mimoriadny ranný a poludňajší spoj MHD, ktorý by sem dopravoval chorých a starších spoluobčanov.

V oblasti bytovej výstavby bude potrebné nové bytové domy budovať na sídlisku Hájik s pokračovaním na Hradisko, a to aj s potrebnou infraštruktúrou s využitím finančných zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.Taktiež by bolo vhodné vytvoriť podmienky mladým rodinám pri výstavbe rodinných domov. Mesto by malo vytypovať územie, kde by za primeranú cenu poskytlo stavebné pozemky na výstavbu cenovo dostupných rodinných domov, do čoho pričleníme odborno-poradenskú službu na získanie finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

V oblasti vzdelávania by bolo vhodné pri každej základnej škole zriadiť vysunuté pracovisko Centra voľného času. Náročné úlohy pred nami stoja aj v športovom odvetví. V prvom rade bude potrebné Mestskému hokejovému klubu nájsť nového majiteľa a ušetrené financie použiť na rozvoj ďalších športov. Korytnačku treba vrátiť Žilinčanom, dobudovať športovú halu na Vlčincoch a na každom sídlisku postaviť univerzálne športoviská na volejbal, basketbal, nohejbal, tenis a iné. 
 

2. Pri otázke vízií je nutné pozrieť sa aj na financovanie prísľubov, ktoré ponúkate voličom. Má Žilina dostatok zdrojov pre realizáciou vašich nápadov? Z akých zdrojov by ste chceli pokryť ich realizáciu?

Žilina, ako každé mesto, má riešené financovanie cez vlastný rozpočet, formou priamych daní, z fondov Európskej únie, úverov z banky, zo štátneho rozpočtu a podobne. Treba si určiť priority, aby sa mesto veľmi nezadlžilo.

3. Aká je Vaša politická orientácia a s koho podporou kandidujete? Predstavte najvýraznejších odborníkov vo Vašom tíme na vybrané problémy. 

Kandidujem ako nezávislý kandidát. V time mám veľmi dobrých odborníkov z každej oblasti a aj na Mestskom úrade v Žiline pracuje veľa šikovných ľudí, s ktorými chcem spolupracovať.

4. Objasnite, z čoho pozostáva Vaša kampaň, koľko bude stáť a z akých prostriedkov je financovaná?

Moja kampaň pozostáva z príspevkov do Žilinského večerníka, z rozhovorov v STV a informácie pre občanov mesta vo forme letákov, ktoré budú doručené do schránok. Nakoľko Žilinčania poznajú, výsledky mojej práce ,  nepotrebujem do kampane investovať veľa peňazí. Bude stáť asi 2000 euro. 

5. Ako sa pozeráte na prácu primátora a mestského zastupiteľstva v Žiline v končiacom volebnom období? 

Medzi primátorom a mestským zastupiteľstvom neboli dobré vzťahy, čo bola veľká chyba.

6. Čo v meste podľa vás funguje dobre a v prípade zvolenia by ste v tom pokračovali? 

Všetko čo funguje dobre môže fungovať ešte lepšie. Čiže na Vašu otázku odpoviem až vtedy, keď si zmapujem a oboznámim sa bližšie s tým, ako sa plnia úlohy vyplývajúce z uznesení mestského zastupiteľstva.   

7. Čo sa dá v Žiline zmeniť aj bez nutnosti nákladných investícií a v krátkom časovom horizonte? 

Poriadok a čistota v meste, hlavne aktivačnými prácami.

8. Ktoré tri problémy najviac trápia Žilinčanov? Aké navrhujete ich riešenie?

Doprava, byty a športoviská.  

V oblasti dopravy chcem parkovanie riešiť výstavbou garáží na okrajoch sídlisk a to po vzore z Čadce na sídlisku Žarec. Ďalej chcem, aby sme budovali prizemné  garáže v nových bytových domoch. Dopravné zápchy budeme eliminovať vybudovaním vonkajšieho okruhu Žiliny , výstavbou nových kruhových križovatiek a realizáciou nových zastávok MHD, ktoré nebudú prekážať plynulosti dopravy a napríklad aj sprejazdniť Kuzmányho ulicu. Do nemocnice zriadime mimoriadny ranný a poludňajší spoj MHD, ktorý by sem dopravoval chorých a starších spoluobčanov

V oblasti bytovej výstavby bude potrebné nové bytové domy budovať na sídlisku Hájik s pokračovaním na Hradisko,  a to aj s potrebnou infraštruktúrou s využitím finančných zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.Taktiež by bolo vhodné vytvoriť podmienky mladým rodinám pri výstavbe rodinných domov. Mesto by malo vytypovať územie, kde by za primeranú cenu poskytlo stavebné pozemky na výstavbu cenovo dostupných rodinných domov, do čoho pričleníme odborno-poradenskú službu na získanie finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania

V prvom rade bude potrebné Mestskému hokejovému klubu nájsť nového majiteľa a ušetrené financie použiť na rozvoj ďalších športov. Korytnačku treba vrátiť Žilinčanom, dobudovať športovú halu na Vlčincoch a na každom sídlisku postaviť univerzálne športoviská na volejbal, basketbal, nohejbal, tenis a iné. 

9. S komunálnou politikou už máte skúsenosti, čo sa vám podarilo pre Žilinčanov presadiť? 

Za tých 20 rokov, čo som v komunálnej a 4 roky vo veľkej politike som urobil veľmi veľa pre Žilinčanov. Rozpisovať sa o všetkých úspechoch by bolo na dlho. Spomeniem len niektoré, napr. zavedenie trolejbusovej dopravy, rozsiahle rekonštrukcie námestí,  výstavba veľkého počtu bytov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a infraštruktúrou,  hlavne na Hájiku,  etablovanie automobilky KIA pri Žiline bolo taktiež vďaka vedeniu mesta Žilina.

Z fondov Európskej únie bolo zrekonštruovaných mnoho základných škôl s materskými školami, výstavba a rekonštrukcia domov sociálnej starostlivosti, vďaka kvalitnému projektu som podpísal pridelenie finančných prostriedkov na výstavbu telocvične na ZŠ Hájik, z pozície ministra som razantným rozhodnutím v roku 2006 pridelil 80 miliónov sk ( 2,6 mil eur ) na rekonštrukciu chirurgického pavilónu v našej nemocnici a mohol by som ďalej pokračovať.

10. Prečo by mali voliči dať svoj hlas práve vám a čo ponúkate oproti Vašim protikandidátom?

Bohaté skúsenosti z komunálnej politiky a jej súvislosťami s orgánmi štátnej správy , vládou začínajúc a občanom končiac.

11. Je podľa vás súčasná výška odmeny poslanca MZ v Žiline primeraná práci?

Myslím si, že poslanci mestského zastupiteľstva by mali dostávať iba náhradu za náklady spojené s výkonom funkcie a na odmenu by mali zabudnúť.

12. Aké budú Vaše prvé kroky po zvolení na Radnicu? 

Podrobné zmapovanie a oboznámenie sa so situáciou na MsÚ z hľadiska finančnej situácie, zmluvných vzťahov, realizácie služieb pre občana. So svojimi výkonnými spolupracovníkmi vytvorím podmienky a vybudujem tím , ktorí svojou odbornosťou, pracovitosťou a ľudským prístupom k občanovi urobia Žilinčana čo najviac spokojným a opäť opakujem hrdým občanom mesta.


Dopravný servis
Radoľa
Práca na ceste
00:13
Terchová
Jama na ceste
00:12
Bytčica, Dlhá
Dopravná nehoda
23:43
Svedernik
Policajná hliadka
23:30
Strečno
Zver pri ceste
23:15
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina