Historické fotografie mesta - 9.časť


Foto: Historické fotografie mesta - 9.časť
Galéria: 3 fotky

1. Kálov - po pravej strane stojí Hotel Tatra, ktorého majiteľom bol p. Puchmeyer, Ďalej sa nachádza kláštor v ktorom bol Františkánsky rád a kde sídlili františkáni. Kúsok od kostola je možné vidieť veľkú budovu Dr. Vojtecha Tvrdého, pri ktorej sú dvojstupňové schody. Posledná budova vľavo je dievčenské gymnázium, ktoré sa na Slovensku nachádzalo len zriedka. Táto budova bola zbúraná a dnes tam stojí zastávka MHD.

2. Kuzmányho ulica - vľavo na konci je možné vidieť Židovskú synagógu. Po pravej strane je starý dom Vyiderovcov (obchod s múkou vo veľkom). Za týmto domom sídlila opravovňa a požičovňa bicyklov SPITZER. Vpravo vedľa Hurbanovej ulice sa nachádza ulička Na Priekope.V pozadí je možné si všimnúť rozostavanú budovu slovenskej pošty.

3. Studničky - oplotený rezervoár vody so zbernou nádržou a prívodom. Z neho sa čerpala voda do polievacieho auta. Voda pritekala až z obce Turie. Bol potrebný 300 až 400 metrový spád.Polievacie auto bolo určené vtedy len na polievanie mestských ulíc.

4. Parná elektráreň - 18.februára zahájil žilinský elektrický závod trvalú prevádzku parnej elektrárne. Tá mala dva parné kotle s výhrevnou plochou 150 m2 a dva parné stroje s celkovým výkonom 360 k.s. ktoré uvádzali do pohybu dve dynamá s celkovým výkonom 180 kW. Elektrina sa využívala v prevažnej miere na osvetlenie verejných priestranstiev a bytov.Prečítajte si viac: