Remeselníci a predajcovia sa môžu do 6. apríla prihlasovať na Staromestské slávnosti 2018


Foto: Remeselníci a predajcovia sa môžu do 6. apríla prihlasovať na Staromestské slávnosti 2018 Foto: ilustračné / zilinskyturistickykraj.sk

Mesto Žilina zverejnilo informácie pre remeselníkov a predajcov potravinových výrobkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa Staromestských slávností 2018 v Žiline. Tie sa budú konať v dňoch od 31.5. do 2.6. 2018.

Trhy ľudových a umeleckých remesiel budú na Mariánskom námestí, Farský schodoch, Hlinkovom námestia a Národnej ulici. Otváracie hodiny stánkov sú stanovené od 10:00 hod. a minimálne do 18:00 hod. Termín podania prihlášky je do 6.4.2018 - 14.00 hod.

Každý účastník bude mať k dispozícii pre postavenie vlastného stánku priestor 3 metre a 2 metre medzeru medzi ďalšími stánkami. Väčšie stánky nebude umožnené postaviť. Nájomné za všetky tri dni predaja je nasledovné: 

  • remeselník 15 € / deň
  • predajca potravinového tovaru 30 € / deň

Poplatok za vjazd do pešej zóny počas stavby stánkov a prevozu sortimentu je pre účastníkov trhov stanovený na 3 € / deň.

  • 31.05.2018 - stavba stánku od 07:00 do 11:00 hod., odvoz sortimentu od 18:00 do 21:00 hod.
  • 01.06.2018 - dovoz sortimentu od 08:00 do 10:00 hod., odvoz sortimentu od 18:00 do 21:00 hod.
  • 02.06.2018 - dovoz sortimentu od 08:00 do 10:00 hod., odvoz sortimentu od 16:00 do 19:00 hod. 

Pre večerné odvezenie sortimentu nebude možný vstup automobilom na námestia a Farské schody. Vstup bude možný len na priľahlé ulice: 

  • k Mariánskemu námestiu: Sládkovičova, Radničná a Burianova medzierka,
  • k Farským schodom: Dolný val, Horný val,
  • k Námestiu Andreja Hlinku: Pivovarská, M.R. Štefánika. 

Účastníci sú povinní akceptovať pokyny organizátorov a Mestskej polície a taktiež sú povinní si zabezpečiť k predaju všetky náležitosti, ktoré vyžaduje legislatíva a hygienické predpisy platné v Slovenskej republike. 

Na námestí budú organizátori, ktorí účastníkov usmernia pri stavaní stánku na vyčlenené miesto. Presné umiestnenie stánkov bude zakreslené v plánikoch, ktoré budú mať organizátori na námestí a budú pre účastníkov Staromestských slávností k nahliadnutiu.

Každý účastník je povinný na žiadosť organizátora predložiť počas podujatia doklady preukazujúce oprávnenie užívať pozemok a úhradu nájomného.

Ďalšie informácie: Ing. Štefan Vančík, tel. 041/7063319, e-mail: stefan.vancik@zilina.sk 

Prečítajte si viac:

Zdroj: Mesto Žilina