Marcová diskusia Genius Loci: Zbor Žilincov


Foto: Marcová diskusia Genius Loci: Zbor Žilincov

Hosťami moderovanej diskusie sú Ján Blahovec, Stano Lajda, Gustáv Krušinský a Jozef Feiler. V publiku nebudú chýbať ani ostatný členovia. Srdečne pozývame. Moderátorom diskusie je Michal Jurecký. 

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény.

Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup zdarma.

Miesto: Rosenfeldov palác Žilina
Dátum: 22.03.2018 - 17:00


Prečítajte si viac: