Došlo k trestnému činu? Obci Ovčiarsko hrozí, že bude musieť vrátiť dotáciu vo výške 50-tisíc eur


Foto: Došlo k trestnému činu? Obci Ovčiarsko hrozí, že bude musieť vrátiť dotáciu vo výške 50-tisíc eur
Galéria: 10 fotiek

V obci Ovčiarsko je v posledných týždňoch medzi obyvateľmi veľmi diskutovanou témou istý prípad, ktorý sa týka likvidácie skládky odpadu. Na jednom z pozemkov v katastri obce sa časom vytvorila čierna skládka. Boli na nej umiestnené rôzne nebezpečné odpady a preto sa rozhodlo, že sa pristúpi k jej likvidácii. Na realizáciu sanácie skládky bola využitá dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 50 000 eur bez DPH, ešte v júni 2017. 

Práce boli vykonané počas leta a miesto, kde bol pôvodne umiestnený nebezpečný odpad, sa vyrovnalo hlinou. Obecní poslanci však podali podnet na inšpekciu životného prostredia, v ktorom upozorňovali na viaceré nezrovnalosti. Piati poslanci sa podpísali pod tvrdenie, že skládka nebola asanovaná, ale bola len zasypaná hlinou. Všetok odpad, ako napríklad sklo, plasty, azbest, eternit a stavebný odpad, teda zostal na pôvodnom mieste a len sa “zamaskoval”. Vykonané práce sa podľa podnetu nezhodujú s rozpočtom.

Starostka obce predložila inšpekcii životného prostredia potvrdenie o uložení odpadu na riadnej skládke Liptovský Hrádok - Žadovica, v celkovej hmotnosti 154 ton. Podľa poslancov zo skládky nebola odvezená ani pätina z uvedeného objemu. Po preverovaní sa zistilo, že toto potvrdenie je pravdepodobne falošné. Mesto Liptovský Hrádok sa písomne vyjadrilo, že žiadne takéto potvrdenie nevystavilo a žiadny takýto odpad neuložilo ani nezneškodnilo. Kde teda naozaj skončil je otázne. Poslanci sú toho názoru, že sa stále nachádza na skládke a iba bol navezený vrstvou hliny.


Inšpekcia životného prostredia po prešetrení podnetu odstúpila celú vec Krajskej prokuratúre v Žiline. V liste, ktorého kópiu obdržali aj poslanci, sa uvádza, že ide o podozrenie z čerpania finančných prostriedkov v rozpore s projektom a z neoprávneného nakladania s odpadmi. 

„V rámci naceneného projektu sanácie nelegálnej skládky sa počítalo s odstránením a zabezpečením zhodnotenie resp. zneškodnenia 432 metrov kubických nelegálne umiestneného odpadu, čo starostka obce žiadnym spôsobom nepreukázala,“ uvádza sa v správe, ktorú vydal inšpektorát životného prostredia v Žiline.


„Existuje vážne podozrenie, že realizátor prác projektu sanácie uložil odpad na mieste, ktoré na to nie je určené, a teda v rozpore so zákonom o odpadoch,“ píše sa v druhej časti vyjadrenia.

Ako sa teda v skutočnosti nakladalo s nebezpečným odpadom a kde skončili financie z dotácie, bude pravdepodobne musieť prešetrovať polícia. Obecní poslanci majú obavy z toho, aby obec nedostala pokutu, prípadne, aby nemusela vrátiť získané financie. So žiadosťou o stanovisko sme oslovili aj políciu, tá potvrdila, že bolo podané trestné oznámenie.

„Vo veci bolo prijaté trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu subvenčný podvod ako aj trestného činu neoprávnené nakladanie s odpadmi. V súčasnosti sú vykonávané previerky a procesné úkony zamerané na ustálenie skutku a trestnoprávnej kvalifikácie,“ informovala nás žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Starostka obce sa bráni, že práce boli zrealizované korektne

„Umiestnený odpad bol riadne uložený a zlikvidovaný na skládke, o čom obec obdržala doklad o uložení a zneškodnení odpadu. Poznamenávam, že činnosti pri sanácii miesta s nezákonne umiestneným odpadom boli predmetom obstarávania,“ uviedla vo svojom stanovisku starostka obce Ovčiarsko Darina Ninisová. Práce boli podľa jej slov vykonané v zmysle vysúťaženej ponuky korektne. Sama zastáva názor, že obec nemá dôvod, aby sa finančné prostriedky vrátili poskytovateľovi dotácie. Vykonané práce boli vyúčtované a bolo za ne zaplatené.

V obci je podľa starostky napätá situácia už dlhšiu dobu. „Zo strany niektorých poslancov obecného zastupiteľstva a starostkou obce je veľmi napätá situácia už dlhšiu dobu v tomto volebnom období. Som starostkou obce už druhé volebné obdobie, volili si ma občania a svoju prácu vykonávam v prospech občanov a obce,“ poznamenáva.Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu