Primátor nepodpísal zrušenie Radničných novín ani odvolanie predsedu predstavenstva MsHK Žilina


Foto: Primátor nepodpísal zrušenie Radničných novín ani odvolanie predsedu predstavenstva MsHK Žilina

Žilinský primátor Igor Choma nepodpísal, v súlade s tým, čo avizoval už priamo na zasadnutí poslancov, uznesenie na zrušenie vydávania Radničných novín mesta Žilina. Za návrh na uplynulom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline hlasovalo 14 poslancov, proti boli 4 a zdržali sa traja. V schválenom uznesení malo „mesto Žilina zrušiť vydávanie svojich radničných novín od 01.12.2017 a Mesto Žilina nevydávať žiadne noviny bez súhlasu Mestského zastupiteľstva v Žiline,“ napokon sa tak nestane.

Predkladajúci poslanci sa obávali zneužitia periodika v predvolebnom období, primátor im oponoval zákonnou povinnosťou zverejňovať niektoré informácie v lokálnych periodikách, napríklad oznámenia o verejnom obstarávaní či jeho výsledku. V zozname uznesení z posledného zastupiteľstva je na mieste podpisu pečiatka “VÝKON UZNESENIA POZASTAVENÝ” s odvolaním sa na príslušný odsek zákona o obecnom zriadení.

Stop kontrole v CVČ Žilina aj odvolaniu Mariána Tittla z predstavenstva MsHK Žilina

Ustanovenie v odseku 6 paragrafu 13 hovorí o tom, že „primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom,“

Spolu s týmto uznesením nepodpísal primátor ani zmenu uznesenia, týkajúceho sa bezplatnej dopravy pre všetky deti s trvalým pobytom v Žiline bez ohľadu na záväzky ich rodičov voči mestu, rovnako ani nariadenie poslancov na výkon kontroly v CVČ Kuzmányho 105 v Žiline.

Štvrté uznesenie, ktorého výkon primátor pozastavil, sa týka rozpočtových zmien, pričom poslanci týmto uznesením, ktoré predložil poslanec Marián Zrník, naviazali poskytnutie dotácie vo výške 160-tisíc eur pre MsHK Žilina na odvolanie predsedu predstavenstva MsHK Žilina Mariána Tittla.


Prečítajte si viac: