V dňoch 25. a 26. septembra bude uzavretá cesta III. triedy v obci Rudina


Foto: V dňoch 25. a 26. septembra bude uzavretá cesta III. triedy v obci Rudina Foto: ilustračné

Polícia v Žiline upozorňuje na úplnú uzávierku cesty III. triedy - III/2095 - v km 5,545, v katastrálnom území obce Rudina.

Druh uzávierky: úplná

Dôvod uzávierky: oprava koľaje v mieste železničného priecestia na trati Žilina – Čadca, žkm 256,425

Termín uzávierky:

  • 25. septembra 2017 od 07:00 hodiny do 13:00 hodiny, (od 15:00 hodiny do 18:00 hodiny)
  • 26. septembra 2017 od 07:00 hodiny do 13:00 hodiny

Miesto uzávierky: cesta č. III/2095 v km cca 5,545

Popis obchádzky: Presmerovanie cestnej premávky bude prostredníctvom prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení po obchádzkovej trase. Doprava v smere z Kysuckého Nového Mesta do obce Rudina, Rudinka, Rudinská po ceste č. III/2095 bude odklonená na cestu č. I/11 a následne cez most v obci Vranie bude doprava pokračovať po ceste č. III/2095 smer Rudina. V smere z Rudiny do Kysuckého Nového Mesta bude doprava odklonené po ceste č. III/2095 cez obec Rudinku cez most v obci Vranie na cestu č. I/11 a následne cez cestný nadjazd smer Brodno na cestu I/11 smer Kysucké Nové Mesto.

Dĺžka obchádzky: cca 10 km

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia.

Prečítajte si viac: