V Parku Ľudovíta Štúra budú po rekonštrukcii aj dve ekologické WC stanice pre psov


Foto: V Parku Ľudovíta Štúra budú po rekonštrukcii aj dve ekologické WC stanice pre psov Foto: ilustračné - ecodogtoilet.com

Mesto Žilina zverejnilo na svojich webových stránkach výzvu na predkladanie ponúk, ktorej predmetom je montáž a inštalácia 2 kusov ECO DOG TOILET Staníc. Ide o špeciálne WC stanice pre štvornohých miláčikov, ktoré zvyšujú čistotu na verejných priestranstvách. Celková predpokladaná cena za dodanie, montáž aj servis počas piatich rokov predstavuje sumu 5-tisíc eur.

Víťazný uchádzač umiestni v Parku Ľudovíta Štúra ekologické psie toalety tak, aby zapadli do terénu, a následne počas najbližších piatich rokov bude kvartálne zabezpečovať kontrolu a ich kompletný. Dodávateľ bude zároveň zodpovedný aj za odstránenie akéhokoľvek poškodenia vplyvom vandalizmu.

Podľa aktuálnych údajov z evidencie psov chovaných v meste Žilina sa na území mesta nachádza približne 4 200 psov, čo vychádza v prepočte na jedného psa na 20 obyvateľov.

Majiteľ musí tuhý exkrement odpratať, tekutý neutralizuje ekologická WC stanica


Zaujímavosťou ekologických toaliet je, že psy priťahujú vďaka feromónom, ktoré sú pripravené na prírodnej báze. Vďaka tomu vykonajú potrebu práve v mieste toalety, pričom tekutá časť prechádza absorpčnou hmotou a následne filtračnou vložkou. To zaistí, že moč je neutralizovaný a zbavený choroboplodných zárodkov, zápachu či pH kyslosti.

„ECO DOG TOILET STANICA obsahuje patentovanú zložku so psími feromónmi, ktoré sa postupne uvoľňujú do prostredia, čím aktívne priťahujú psy na vykonanie potreby v rámci stanice. Majú upokojujúci účinok, preto si psy chcú označiť močom a tým aj získať toto kľudné teritórium,“ uvádza spoločnosť ECO DOG TOILET GROUP, ktorá na Slovensku eko toalety pre psov inštaluje.

Napriek tomu, že majitelia psov musia tuhý exkrement priloženou lopatkou odpratať, stanica mu poskytuje komfort v podobe plastového vrecka. Neutralizovanie tekutej časti navyše prispieva k čistote a bezpečnosti verejných priestranstiev, čím zlepší komfort návštevníkov čoskoro zrekonštruovaného Parku Ľudovíta Štúra.


Prečítajte si viac: