Voľby do orgánov samospráv prebehnú 4. novembra, v Žilinskom kraji budeme voliť 57 poslancov


Foto: Voľby do orgánov samospráv prebehnú 4. novembra, v Žilinskom kraji budeme voliť 57 poslancov

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja prijalo na svojom 25. zasadnutí dňa 3. júla 2017 uznesenia, v ktorých potvrdilo počet poslancov volených na nadchádzajúce volebné obdobie. V Žilinskom kraji si budeme spolu v 11 volebných obvodoch voliť 57 poslancov, sídlo volebnej komisie bude v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Prehľad jednotlivých volebných obvodov a počtov poslancov do volieb v roku 2017

Volebný obvod číslo 1 - územie okresu Bytča
Počet poslancov: 2

Volebný obvod číslo 2 - územie okresu Čadca
Počet poslancov: 8

Volebný obvod číslo 3 - územie okresu Dolný Kubín
Počet poslancov: 3

Volebný obvod číslo 4 - územie okresu Kysucké Nové Mesto
Počet poslancov: 3

Volebný obvod číslo 5 - územie okresu Liptovský Mikuláš
Počet poslancov: 6

Volebný obvod číslo 6 - územie okresu Martin
Počet poslancov: 8

Volebný obvod číslo 7 - územie okresu Námestovo    
Počet poslancov: 5

Volebný obvod číslo 8 - územie okresu Ružomberok
Počet poslancov: 5

Volebný obvod číslo 9 - územie okresu Turčianske Teplice
Počet poslancov: 1

Volebný obvod číslo 10 - územie okresu Tvrdošín
Počet poslancov: 3

Volebný obvod číslo 11 - územie okresu Žilina
Počet poslancov: 13

V 3. úprave rozpočtu predstavujú položka mzdy, platy, služobné príjmy a iné osobné vyrovnania sumu 2 906 296 eur. Mesačná odmena poslanca Žilinského samosprávneho kraja bola v poslednom volebnom období 457 eur.

Zoznam poslancov Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja za volebný obvod Žilina v aktuálnom volebnom období:

Mgr. Martin Barčík
RNDr. Peter Dobeš
MUDr. Robert Ficek
Ing. Patrik Groma
Ing. Igor Choma
Ing. Martin Kapitulík
Mgr. Róbert Kašša
Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
MUDr. Juraj Popluhár, PhD. MBA
Ľubomír Sečkár
Ing. Andrej Sočuvka
Ing. Jozef Štrba
MUDr. Štefan Zelník, PhD.

Prečítajte si viac: